Fördjupningsdelarna fokuserar på ett område i taget och är mer omfattande och djupgående:

  • Undervisningen
  • Eleverna
  • läraren
  • Skolledaren

Har du sökt till lärarutbildning på universitetet? Då ger den här utbildningen en unik chans att komma väl förberedd och påläst.

Kursupplägg
Utbildningen består av en modern onlinebok med enkelt språk och många bilder, som kan genomföras självständigt eller i grupp, hemma, i skolan eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör teorin både lättläst och intressant.

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.