×

Yrkesutbildning till svetsare

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter/stålkonstruktioner. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvaliteten innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, gasvolframsvetsning, TIG, och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras. Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och det krävs då att man avlagt prov enligt standarden för svetsarprövning.

Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som svetsare.

Utbildningen 
Inom utbildningen ingår kurser som Svets grund och Materialkunskap. Du kommer att få prova flera olika svetsmetoder som till exempel TIG, MIG/MAG och MMA. Utbildningen tar fokus på ritningsläsning, materiallära, arbetsmiljö och hälsa samt standarder för bl.a. kvalitet och certifiering. Utbildningen avslutas med en svetsarprövning på lämplig nivå. APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Längd  
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter men generellt cirka ett år. Utbildningen till svetsare är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du söka anställning på ett företag.

Vem kan söka?  
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Stad
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Svetsare poängplan

Svetsare poängplan

 
600
Kurs
Poäng
Industritekniska processer 1
100
Avhjälpande underhåll 1
100
Produktionskunskap 1
100
Människan i industrin 1
100
Produktionsutrustning 1
100
Datorstyrd produktion 1
100

Period 2

 
700
Kurs
Poäng
Allmän automationsteknik
100
Svets grund (1)
100
Materialkunskap 1
100
Tillverkningsunderlag 1
100
Kälsvets 1
100
Kälsvets 2
100
Gymnasiearbete
100
Summa 1300