Välj din hemkommun

Välj din hemkommun för detaljerad information om utbildningen.

Kyl- och värmepumpmontör

Den här utbildningen passar dig som är intresserad av teknisk problemlösning och vill arbeta med något fysiskt. Som kyl- och värmepumpmontör, eller kyl- och värmepumptekniker, arbetar du exempelvis med installation av kylanläggningar och värmepumpsystem i kombination med att utföra beräkningar av kyl- och värmebehov.

Vad gör en kyl- och värmepumpmontör?

Några exempel är installation av kylanläggningar och värmepumpsystem i kombination med att utföra beräkningar av kyl- och värmebehov. Utöver installation kan man även arbeta med underhåll. Beroende på uppdrag kan du både arbeta ensam ute på fält eller i team tillsammans med kollegor vid exempelvis större installationer. Din arbetsplats kan vara allt från olika typer industrier till stora kontorsbyggnader.

Utöver installation kan man även arbeta med underhåll. Beroende på uppdrag kan du både arbeta ensam ute på fält eller i team tillsammans med kollegor vid exempelvis större installationer. Din arbetsplats kan vara allt från olika typer av industrier till stora kontorsbyggnader.

Du som utbildar dig till kyl- och värmepumpmontör gör även ett hållbart val för vår planet. En färdigutbildad kyl- och värmepumpmontör jobbar med lösningar för att få ned energiförbrukningen, något som bidrar till energieffektivisering - vilket i sin tur är klimatsmart! 

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningslängden är individuell men ca 52 veckor och genomförs på heltid på plats med möjliga distansinslag.

Utbildningen består av följande:

 • Orienteringskurs (information om yrket, testa på yrket och studiebesök)
 • Kartläggning (fortsättning på orienteringskurs) med bedömning av handlag och lämplighet som blir en planering för utbildningen.
 • Kurser inom el, kyl- och värmepumpsteknik och VVS.
 • Arbetsplatsförlagt lärande i ca 10 veckor.

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till yrket kyl- och värmepumpmontör. Det finns en stor efterfrågan på personal i kyl- och värmepumpsbranschen vilket kan öka möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning.

Intyg och certifikat

I utbildningen erhålls följande intyg och certifikat:

 • Examinering och certifikat enligt köldmedieförordningen kategori I, II, III, IV,
 • Brandfarliga arbeten
 • Grundutbildning i fallskydd
 • Lödarprövning enligt SS-EN ISO 13585:2012

Ansökan

Utbildningen erbjuds via Arbetsförmedlingen vilket innebär att ansökan sker via Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsförmedlingen är uppdragsgivare för utbildningen som Movant utför som leverantör. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om arbetssökande ska få ta del av utbildningen.

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Arbetsmarknadsutbildning

Vad är en arbetsmarknads­utbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Samtliga arbetsmarknadsutbildningar och de yrken de leder till vänder sig till alla, oavsett kön.

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

Du kan delta om du är minst 25 år och är eller riskerar att bli arbetslös samt söker arbete genom Arbetsförmedlingen. Du bör ha så pass goda kunskaper i svenska så att du kan tillgodogöra dig utbildningen så att du kan få en anställning.

Hur ansöker jag till en arbetsmarknads­utbildning?

Vi rekommenderar att du besöker oss på ett studiebesök för att se få veta mer om utbildningen och om yrket. Kontakta därefter din handläggare på Arbetsförmedlingen som beslutar om du får delta på utbildningen.

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.