×
 

Antal YH-poäng: 50

Utbildningens längd och takt: ca 36 veckor deltidsstudier, distans. Flexibel studietakt som går utmärkt att kombinera med jobb.

Praktiska moment: 3 heldagar (Göteborg, Malmö eller Järfälla)

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningens har det innehåll som, tillsammans med specificerad arbetslivserfarenhet, krävs för certifiering nivå K (alla system för komfortventilation) och nivå N (avser företrädesvis mätning och injustering i enklare system i bostäder). OBS. I utbildningen ingår inte certifieringen men om du har erforderlig yrkeserfarenhet ges möjlighet till detta via certifieringsföretaget Kiwa.

Utbildningen är upplagd så att det går att kombinera med arbete. Du studerar via dator/surfplatta på distans och varje kurs inleds med lärarledd introduktion via Microsoft Teams. Du har möjlighet till veckovis kontakt med läraren via Teams. Kursmaterialet är webbaserat med mycket video. Detta kompletteras med praktiska moment i Movants verkstadslokaler (Stockholm, Göteborg eller Malmö).

Innan utbildningsstart får du instruktioner och tillgång till Teams och första dagen går vi igenom utbildningens upplägg och du får inloggning till webbmaterialet.

Vem kan söka?

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning och vissa förkunskaper krävs. Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning inom ventilation (med kurserna Luftbehandling, Luftbehandlingsanläggningar, Luftbehandlingssystem, Luftströmning, Ventilationsteknik – injustering och Värmelära). Saknar du formell utbildning men har motsvarande kunskaper kan du ansöka.

Minst 6 månaders yrkeserfarenhet – kan även vara lärlings- och/eller praktiktid.

OBS! Även om du inte uppfyller alla krav kan du ändå ansöka – vi har möjlighet att pröva om du har förutsättningar att gå utbildningen och anta dig!

Kursorter

Göteborg, Malmö eller Järfälla

Startdatum

31 januari

18 april (preliminär)

3 oktober (preliminär)

Kontakt

Ventilation mätning/injustering poängplan

 
50
Kurs Kurskod
Poäng
Branschanpassad matematik
5
Systembegrepp och ritningsläsning
5
Luftbehandlingskomponenter
5
Mätteknik
15
Injustering
15
Inneklimat, energi, ljud samt lagar och föreskrifter
5
Summa 50

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.