×

Isoleringsmontör

Vad gör en isoleringsmontör? Som isoleringsmontör hjälper du till att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor genom att isolera rör, cisterner och pannor. Det är ett yrke som passar dig som är kreativ och har förmåga att planera ditt arbete. Isolering sker av säkerhetsskäl vid transport av brand-och explosionsfarligt innehåll då ledningar och rör isoleras för att minska olycksrisken men även av miljö- och hygienskäl.

Ibland arbetar man i trånga utrymmen i exempelvis kontorsbyggnader, industrier, sjukhus och bostäder och i arbetsställningar som kräver rörlighet i axlar. Som isoleringsmontör är det viktigt att du har ett gott hantverk och yrket varvar praktiska och teoretiska kunskaper vilket du kommer få lära dig under utbildningen.


Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli isoleringsmontör inom branschen. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) för att kunna bli VVS College det som tidigare kallades Förstklassig skola. 
 
Längd  
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år. Utbildningen till isoleringsmontör är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer. 
 
Utbildningen 
Inom utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-, brand- och ljudisolering. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. 

Vem kan söka? 
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.  För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, eller motsvarande. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor. 

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Kommun
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Isoleringsmontör poängplan

Isoleringsmontör poängplan

 
1500
Kurs
Poäng
Praktisk ellära
100
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs – materialhantering
100
Entreprenadteknik
100
Sanitetsteknik 1
100
VVS svets och lödning rör
100
Värmeteknik 1
100
Brand – och ljudisolering
200
Kondensisolering
100
VVS-isolering
100
Ytbeklädnad – grund
200
Gymnasiearbete
100
Summa 1500