Välj studieort

Välj studieort för mer detaljerad information om utbildningen.

Bli elektriker – du behövs!

Oavsett om du lockas av att arbeta med högspänning i industrier världen över eller att utföra mindre elinstallationer för privatpersoner och företag, så erbjuder branschen en mångfald av möjligheter. Elektrikeryrket rymmer en mångfald av karriärvägar som passar olika intressen och ambitioner. En sak är säker – din kompetens är efterfrågad!

Med ständig teknologisk utveckling växer behovet av elektriker för att installera och underhålla avancerade system och smarta tekniklösningar. Elektriker efterfrågas inte bara inom byggsektorn utan även inom tillverkning, underhåll av infrastruktur och inom teknikföretag.

Arbetsgivarna kan variera, allt från större industriföretag till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där ditt arbete ska utföras. 

Störst möjlighet att få jobb som elektriker efter utbildningen är om du läser en utbildning som leder till ECY-certifikat. Certifikatet är ett bevis på att du har den kompetens som krävs för att jobba självständigt och elsäkert. Vill du jobba i ett annat nordiskt land efterfrågas ECY-certifikat.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska

Utbildningens innehåll och upplägg

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:30-16:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Starten på utbildningen är gemensam. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Båda inriktningarna ger stora möjligheter att läsa vidare.

Inriktningar

Installationselektriker

Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Du kan även arbeta med ombyggnationer där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Elektriker är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb.

Industrielektriker

Industrin blir allt mer robotiserad. Industriprocesserna måste löpa på utan störningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att robotsystemen och andra maskiner fungerar. Felsökning och olika former av  kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen kombineras alltid med viss del arbetsplatsförlagt lärande (apl). På så vis får du möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet. APL ingår med minst 15% av utbildningen.

Kvalitetssäkrad utbildning

Våra utbildningar följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY vilket innebär att utbildningen är aktuell och motsvarar de krav som elteknik­branschen har på nyutbildade elektriker. För mer information se ECY:s hemsida

Säkerhetsutbildningar

På Movant får du under utbildningen även läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vad kostar utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du betalar själv dina läromedel samt eventuella skyddskläder. Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se.

Vem kan söka Komvux? 

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till kommunens vuxenutbildning. Du ansöker via kommunens webbansökan. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är anställd som lärling på ett företag 1600 timmar för att bli behörig elektriker. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. När du söker lärlingsanställning är det viktigt att du kontrollerar att företaget har tecknat Installationsavtalet IN/SEF. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska elektrikerförbundet (SEF).

ECY-certifikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. ECY-certifikatet är yrkesbeviset för att kunna jobba självständigt och elsäkert. Vill du jobba i ett annat nordiskt land efterfrågas ECY-certifikat. För att få certifikat efter din tid som lärling kräver branschen även att du ska ha lägst betyget E i kurserna

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Engelska 5 – eller motsvarande

Detta har du även möjlighet att läsa in efter dina studier hos oss. Det krävs även ett godkänt Gymnasiearbete.

Utbildningstyp Komvux - gymnasial yrkesutbildning

Poäng ca 1

Omfattning ca 62 veckor

Studieort(er) Kalmar, Göteborg Hildedalsgatan 4, Göteborg Hildedalsgatan 4

Studieform Klassrum

Varför ska du bli elektriker?

 • Goda arbetsutsikter: Branschen har positiva framtidsprognoser med ökade möjligheter till anställning och goda arbetsmöjligheter.
 • Mångsidiga arbetsuppgifter: Elektrikeryrket erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter, inklusive installation, underhåll och reparation av olika elektriska system och anläggningar.
 • Breda användningsområden: Elektriker efterfrågas inte bara inom byggsektorn utan även inom tillverkning, underhåll av infrastruktur och inom teknikföretag.
 • Ständigt utvecklande bransch: Elektrikeryrket förändras ständigt med teknologisk utveckling och behovet av gröna energilösningar, vilket ger möjligheter att lära sig nya metoder och tekniker.
 • Ökad efterfrågan på grön energi: Elektriker behövs för att implementera och underhålla grön energiproduktion, inklusive sol- och vindkraftsystem.
 • Karriärmöjligheter: Elektrikerutbildning är en bra grund för andra karriärmöjligheter, såsom vidareutbildning till tekniker eller ingenjör inom elteknik eller liknande områden

Utbildning till elektriker för vuxna

1

Yrkesexamen

Du läser minst 1500 poäng yrkeskurser (kursplan enligt ECY). Kursmålen är bestämda av Skolverket. En komplett elteknisk vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1 500 poäng och då ska ett godkänt komvuxarbete ingå.

2

Praktik

Under din utbildning genomför du praktik (APL) på en arbetsplats minst 15% av utbildningstiden. Du får möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

3

Lärling

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är anställd som lärling på ett företag minst 1­­­ 600 timmars anställning för att kunna få ett ECY-certifikat.

4

ECY-certifikat

Du ansöker om ECY-certifikat (vilket kräver godkänt betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 1a, Engelska 5). Ett ECY-certifikat gör det lätt för dig att visa att du har rätt utbildning för att arbeta som elektriker. Ett obligatoriskt moment för att få ECY-certifikat är godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet.

5

Auktorisation

En annan form av bevis på din kompetens är Auktorisation från Elsäkerhetsverket. Du kan ansöka om auktorisation via Elsäkerhetsverket. På deras webbsida kan du läsa om vilka krav som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna auktoriseras som elektriker i Sverige.