Arbetsmiljöutbildning skolor

Kursupplägg
Utbildningen består av 4 delar som kan genomföras hemma eller på jobbet, i grupp eller enskilt:

  1. Fysisk arbetsmiljö
  2. Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  3. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  4. Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utbildningen belyser bland annat:

  • Ergonomi och skyddsutrustning
  • Stress och kränkande behandling
  • Hur arbetsmiljön kan påverkas av stämning och organisation på arbetsplatsen
  • Medicinska kontroller i arbetslivet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med konkreta tips på aktiviteter
  • Riskbedömning och regelverk som rör elever i APL

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.