×

Fastighetsskötare AF

Mål Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetsskötare. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.  Längd Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år utbildningen till fastighetsskötare är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.  Utbildningen Inom utbildningen…