Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetsskötare. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FU. 

Längd 

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år utbildningen till fastighetsskötare är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer. 

Utbildningen 

Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Du kommer att få mer allmänna kunskaper inom drift och underhåll/reparation av fastigheter. Det ingår även kurser inom skötsel av yttre miljö. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. 

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningarna Personligt fallskydd, Information om Asbest, Kvartsdamm och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Vem kan söka?

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor. 

Ansökan

Se mer information kring ansökan på www.grvux.se där kan de se ansökningsperioderna och det är dem som har hand om all antagning. Har du ytterligare frågor kontakta goteborg@movant.se. Frågor om antagning hänvisar vi till info@arbvux.goteborg.se eller att ni ringer 031-368 30 00.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Fastighetsskötare Göteborg

1500
Kurs
Kurskod
Poäng
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0
100
Fastighetskommunikation
FAFFAT0
100
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0
100
Fastighetsservice - VVS
FASFAE0
100
Luftbehandling
VETLUFO
100
Sanitetsteknik 1
VVISAN01
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Verktygs – materialhantering
VEKVEK0
100
Värmelära
SYSVÄM0
100
Yttre miljö - anläggningar
YTTYTR0
100
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTT0
100
Fastighetsservice- ytor
FASFAV0
100
Komvuxarbete VVS och Fastighet
KVARVF
100
ORK Studieplanering
KGYORI11A
50
Orienteringskurs Yrkessvenska
KGYORI11F
50
Summa 1500

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.