Upplägg och innehåll

Utbildningslängden är individuell men ca 52 veckor och genomförs på heltid på plats med möjliga distansinslag.

Utbildningen består av följande:

  • Orienteringskurs (information om yrket, testa på yrket och studiebesök)
  • Kartläggning (fortsättning på orienteringskurs) med bedömning av handlag och lämplighet som blir en planering för utbildningen.
  • Kurser inom el, kyl- och värmepumpsteknik och VVS.
  • Arbetsplatsförlagt lärande i ca 10 veckor.

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till yrket kyl- och värmepumpmontör. Det finns en stor efterfrågan på personal i kyl- och värmepumpsbranschen vilket kan öka möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning.

Intyg och certifikat

I utbildningen erhålls följande intyg och certifikat:

  • Examinering och certifikat enligt köldmedieförordningen kategori I, II, III, IV,
  • Brandfarliga arbeten
  • Grundutbildning i fallskydd
  • Lödarprövning enligt SS-EN ISO 13585:2012

Ansökan

Utbildningen erbjuds via Arbetsförmedlingen vilket innebär att ansökan sker via Arbetsförmedlingens hemsida. Det underlättar att uppge ett sexsiffrigt Tillfälle ID-nummer som hittas på Movants hemsida.

Arbetsförmedlingen är uppdragsgivare för utbildningen som Movant utför som leverantör. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om arbetssökande ska få ta del av utbildningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post stockholm.kyla@movant.se.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Kommun
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Kyl- och värmepumpmontör poängplan

1300
Kurs
Kurskod
Poäng
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Värmelära
SYSVÄMO
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – grund
KYLKYO0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – energieffektivisering
KYLKYL0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – installation
KYLKYH0
200
Kyl – och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet
KYLKYC0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – service
KYLKYV0
200
Mät – och reglerteknik
MÄTMÄT0
100
VVS svets och lödning rör
VVIVVS0
100
Luftbehandling
VETLUF0
100
Summa 1300

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.