×

 

Movant YH

Är du redo för nästa steg? Vi hjälper dig att gå från jobbdröm till drömjobb. Oavsett om det handlar om att du har för lite arbetslivserfarenhet för att få drömjobbet, är missnöjd med ditt yrke eller söker nya utmaningar så hjälper Movant YH dig med snabba, praktiska lösningar för komma vidare i karriären. Utbildningarnas upplägg är fördelade mellan teori och att ha tillgång till praktiska miljöer för att säkra en yrkesnära utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vi skapar förutsättningar för individen och har ett stort företagsnätverk redo att ta emot LIA-elever. 

Läs mer om mjukvaruutvecklare Läs mer om fordonstekniker

Våra utbildningar är öppna för sen ansökan

Våra YH-utbildningar  Fordonstekniker EL-IT och Mjukvaruutvecklare inbyggda system är öppna för sen ansökan fram till 4 augusti respektive 30 augusti.

Movant YH ger dig

Individuella förutsättningar för att nå drömjobbet

Har du svårt att ta dig vidare i karriären? Vi kan skapa individuella förutsättningar för att ta dig till drömjobbet.

En väg till högre, mer avancerade titlar

Har du stagnerat i din karriär? Vi är vägen in till högre och avancerade titlar.

Närmaste vägen till jobb

Har du tröttnat på ditt yrke? Vi är närmsta steget till jobb genom omskolning och ser dig hela vägen.

Vanliga frågor

Vad har fordonstekniker el/IT för behörighetskrav?

Utbildningen till fordonstekniker el/IT har särskilda förkunskapskrav, betyg i gymnasiekurserna:

  • Ma2
  • Praktisk ellära

Om man saknar detta (eller något av dem) kan man få behörighet genom att läsa en preparandkurs (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, dock ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via komvux).

Preparandkursen läser du på distans via webben, helt när det passar dig. Våra preparandkurser genomförs i samarbete med annan utbildningsanordnare och är helt kostnadsfria men berättigar inte till CSN. Du studerar i din egen takt men som riktmärke kan du räkna med ca 5 veckor i normal takt.

 

Anmälan till preparandkurs
När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Avklarad preparandkurs
Under förutsättning att du får godkänt på preparandkursen blir din ansökan automatiskt kompletterad med denna behörighet. Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp. Läs mer om preparandkurser här.

Vad har mjukvaruutvecklare för behörighetskrav?

Utbildningen till mjukvaruutvecklare inbyggda system har särskilda förkunskapskrav, betyg i gymnasiekurserna:

  • Ma2
  • Programmering 1 (A).

Om man saknar detta (eller något av dem) kan man få behörighet genom att läsa en preparandkurs (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, dock ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via Komvux).

Preparandkursen läser du på distans via webben, helt när det passar dig. Våra preparandkurser genomförs i samarbete med NTI och är helt kostnadsfria men berättigar inte till CSN. Du studerar i din egen takt men som riktmärke kan du räkna med ca 5 veckor i normal takt.

 

Anmälan till preparandkurs
När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Avklarad preparandkurs
Under förutsättning att du får godkänt på preparandkursen blir din ansökan automatiskt kompletterad med denna behörighet. Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp. Läs mer om preparandkurser här.

Vad är en preparandkurs?

Vissa utbildningar har ”särskild behörighet” som krav. Om man saknar detta kan man få behörighet genom att läsa en så kallad ”preparandkurs” (eller prepp/preppkurs). Ofta är det enstaka kurser som du kan gå om du har grundläggande behörighet. Preparandkursen läser du på distans, helt när det passar dig. Preparandkursen är inte CSN-berättigad.

 

När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen för att du ska hamna i den behörighetsgruppen. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan behörighetsgrupp.

Hur gör jag för att bli behörig?

För att studera en Yh-utbildning krävs alltid grundläggande behörighet vilket innebär en av följande punkter: 

  1. Gymnasieexamen i gymnasieskola eller inom kommunal vuxenutbildning (Komvux),
  2. duhar en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
  3. duär bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du anser du att har förutsättningar enligt punkt 4 ovan så kontakta oss. Beroende på vilken bakgrund du har (t.ex. arbetslivserfarenhet) kan vi behöva kartlägga din reella kompetens genom validering. Om du saknar grundläggande behörighet behöver du läsa upp det via exempelvis Komvux. Kontakta din hemkommuns vuxenutbildning. 

Om du saknar en kurs som faller in under ”särskild behörighet” (står på utbildningssidan) kan du i många fall läsa det via en så kallad preparandkurs. Den får du möjlighet att anmäla dig till när du skickat in din ansökan.

Movants värdegrund

Engagemang i individen

Med individens bästa i åtanke är vi stolta över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på individens vilja att utveckla sina förmågor mot uppsatta mål.

Engagemang i uppdraget

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdrags-givarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.