Härdplast och allergiframkallande produkter - distanskurs för dig inom byggbranschen

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med allergiframkallande ämnen i byggbranschen. Det kan handla om kakelfog, utjämningsmassa, golvfärg eller epoxyprodukter. Med vissa produkter är det inte bara den som utför arbetet som riskerar bli sjuk, det kan också drabba arbetskollegor eller hyresgäster exempelvis. Den som leder sådant arbete ska också ha utbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.
Teori via distanskurs (e-learning)
Online-prov och utbildningsbevis
Registrering i ID06 kompetensdatabas

Reglerna för kemiska arbetsmiljörisker skärptes 1 juni 2015. För att arbeta med allergiframkallande produkter såsom epoxi och PUR krävs både regelbundna utbildningar och speciella läkarundersökningar för arbetstagaren. Den här utbildningen fokuserar på de produkter som förekommer i byggbranschen.

Den här distanskurs ger kunskaper om hälsorisker och skyddsåtgärder vid arbete med härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter. Den ger också kunskaper om olika typer av kemiska produkter och hur de kan ersättas eller minimeras. Arbetsmetoder, rutiner och dokumentation är andra viktiga delar i utbildningen som avslutas med ett online-prov. 

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med allergiframkallande ämnen i byggbranschen exempelvis Träarbetare, Plattsättare, Målare, VVS-montörer, Ventialionsmontörer, Byggnadsplåtslagare, Installationselektriker, Kyl- och värmepuimpsmontörer, Solcellsmontörer.

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper för att genomföra den här kursen.

Omfattning

Cirka 4 timmar (e-learning i din egen takt)

Distanskurs Härdplast och allergiframkallande produkter (e-learning)

Den här kursen är helt teoretisk och du gör den online i din egen takt. Kursen består av en modern ebook med enkelt språk och många bilder som du genomför via dator, mobil, hemma eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör kursen både lättläst och intressant. Genom hela kursen får du vägledning och återkoppling om dina framsteg. Kursen avslutas med ett online-prov. 

Innehåll

 • Kemiska risker i arbetslivet
 • Kemiska produkter som innebär hälsorisker
 • Kritiska moment i hanteringen
 • Bearbetning och termisk nedbrytning
 • Skyddsåtgärder och nödvändig ventilation
 • Personlig skyddsutrustning och krav på medicinsk undersökning
 • Rengöring och avfall
 • Epoxiprodukter (EP)
 • Polyuretanprodukter (PUR)
 • Akrylatprodukter
 • Isocyanater
 • Formaldehyd

Utbildningsbevis och ID06

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett personligt utbildningsbevis via e-post. Din kompetens registreras också i ID06 kompetensdatabas utan extra kostnad.

Giltighetstid

5 år

Så här bokar du kursen

Köp kursen som en distansutbildning (e-learning) genom att klicka på knappen "Boka" här ovan. Fyll i fakturerings- och deltagaruppgifter och skicka in bokningen. När vi mottagit bokningen skickas en bokningsbekräftelse via den mailadress du angivit vid bokningen. Därefter följer deltagaren de instruktioner som skickas till deltagarens mailadress.

Snabba fakta

Certifieringskurser i jobbet genom företagsutbildning

Studieform E-learning

Omfattning ca 4 timmar

Förkunskaper Inga

Giltighetstid 5 år

Offertförfrågan

Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod går det bra att skriva skicka in det med formuläret.

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.