Arbete på väg steg 1 (1.1,1.2,1.3)

Den här e-kursen vänder sig till dig som ska arbeta på eller intill vägar. Kursen motsvarar Trafikverkets kompetenskrav 1.1, 1.2 och 1.3. Dessutom behandlar kursen viktiga delar i Gatuarbete i tätort som hanterar de speciella förutsättningarna för vägarbeten på kommunala gator och torg.
Teori via distanskurs (e-learning)
Online-prov och utbildningsbevis
Registrering i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som ska arbeta på eller intill vägar.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper för att genomgå den här utbildningen.

Kursen består av tre delar

APV 1.1

Allmän grundkompetens för alla som utför någon form av vägarbeten. 

APV 1.2

Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon som exempelvis transporterar material, utför vinterväghållning eller utför underhållsarbete.

APV 1.3

Grundkompetens för att få utföra vägarbete. Det kan handla om arbeten som:

 • montering och underhåll av kantsten, vägmärken eller räcken*.
 • Trafikvakt eller förare av lotsfordon*.

För vissa arbeten krävs kompetens från alla delarna. Det gäller exempelvis:

 • Beläggning (asfaltering m.m)*.
 • Projekterings- eller servicearbeten*.
 • Vägarbetare som framför sitt eget fordon*.

*Beroende på vilket arbete du ska göra kan arbetsgivaren behöva komplettera med en anpassad utbildning för det specifika arbetet.

Omfattning

Cirka 4 timmar (e-learning i din egen studietakt)

Distanskurs Arbete på väg (e-learning)

Kursen består av en modern ebook med enkelt språk och många bilder som du genomför via dator, mobil, hemma eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör kursen både lättläst och intressant. Genom hela kursen får du vägledning och återkoppling om dina framsteg. Kursen avslutas med ett online-prov. 

Innehåll

 • Regler för kvartsdamm i arbetsmiljön
 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på vägarbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Trafiksäkra transporter och vinterväghållning.
 • Anordningar och vägmärken som får placeras på fordon och vägmärkesvagnar.
 • Risker med passerande trafik.
 • Roller och ansvarsfördelning vid Arbete på väg.
 • Valda delar av Arbetsmiljölagen, Väglagen och Vägförordningen.
 • Trafikverkets tekniska krav och andra regler för Arbete på väg.
 • Valda delar av Gatuarbete i tätort (utgiven av SKR).

Utbildningsbevis och ID06

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett personligt utbildningsbevis via e-post. Din kompetens registreras också utan kostnad i ID06 kompetensdatabas.

Giltighetstid

5 år

Vad säger våra tidigare deltagare?

Pedagogiskt och tydligt upplägg. Bra med kontrollfrågor efter varje avsnitt.

Så här bokar du kursen

Köp kursen som en distansutbildning (e-learning) genom att klicka på knappen "Boka". Fyll i fakturerings- och deltagaruppgifter och skicka in bokningen. När vi mottagit bokningen skickas en bokningsbekräftelse via den mailadress du angivit vid bokningen. Därefter följer deltagaren de instruktioner som skickas till deltagarens mailadress.

Snabba fakta

Certifieringskurser i jobbet genom företagsutbildning

Studieform E-learning

Omfattning ca 4 timmar

Förkunskaper Inga

Giltighetstid 5 år

Offertförfrågan

Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod går det bra att skriva skicka in det med formuläret.

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.