Servicetekniker industri- och hemprodukter – Nationell Yrkesutbildning (NY)

Genom denna yrkesutbildning till får du lära dig att självständigt serva moderna hem- och industriprodukter. I en tid där kompetensbristen är påtaglig erbjuder vi en nödvändig lösning för att möta den ökande efterfrågan inom serviceteknikerbranschen.

Arbetsmarknad

Servicetekniker är en yrkeskategori som ständigt växer med tanken på digitaliseringen det kommer att finnas ett stort behov av kompetent personal framöver. Branschen ser ett mycket stort behov av servicetekniker och vitvarutekniker då både kylskåp och frysar blir mer tekniktunga och teknikerna kräver specialistkompetens. Konsekvensen av utebliven kompetensförsörjning blir att vitvaror och annan teknik slängs istället för att repareras, helt i onödan.

Yrkesroller som utbildningen avser

• Servicetekniker hemprodukter
• Hemservicetekniker
• Servicetekniker vitvaror
• Servicetekniker professionella produkter
• Industritekniker

Servicetekniker arbetar med installation, service och reparation av till exempel mobiltelefoner, TV-apparater, ljudanläggningar, vitvaror, datorer eller kontorsmaskiner. En servicetekniker är ofta ute hos kunder för att lösa kundernas reparationsproblem på plats. Ett vanligt område som servicetekniker verkar inom är maskinindustrin. Du kan arbeta med service av stora maskiner, såsom hjullastare, grävmaskiner eller dumprar.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du kompetens att självständigt hantera moderna automatiserade vitvaror i hemmiljö på ett sätt som leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Servicetekniker industri och hemprodukter. Du kan självständigt övervaka servicearbeten inkluderat installation, konfiguration, drift och underhåll på produkter med deras sammansatta teknik samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Servicetekniker industri och hemprodukter.

Utbildningens längd

40 veckor

Utbildningens upplägg

Du studerar på heltid via Movant i Varberg. Du är på plats på skolan 2 dagar/vecka med lärarledd undervisning och resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och LIA ingår i utbildningen.

Innehåller utbildningen praktik?

Ja, i utbildningen ingår LIA (lärande i arbete) som du genomför på en arbetsplats. Under praktikperioden får du som studerande praktisera yrket med stöd av handledare på den arbetsplats som du befinner dig på. Det ger en möjlighet för dig att knyta kontakter i branschen och påbörja din framtida yrkeskarriär.

Behörighetskrav

Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier

  • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
  • Bosatt i Sverige
  • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
  • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

  • Bosatt i Sverige
  • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).

Om du saknar betyg i de kurser som ingår i behörighetskraven kan du läsa in kurserna via Komvux alternativt validera dig genom reell kompetens. Det innebär att om du har arbetslivserfarenhet som kan motsvara något av behörighetskraven kan du bli bedömd som behörig ändå.

Ansökan

Ansökan och antagning via yh-antagning.se (se länk i toppen av sidan)

Ansökan öppen 7 maj - 6 juni 2024.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval utifrån betyg eller studieomdöme.

Snabba fakta

Utbildningstyp Nationell yrkesutbildning - NY

Studieort(er) Varberg

Omfattning 40 veckor

LIA 9 veckor

Poäng 200

Behörighet Grundläggande behörighet

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart 16 september 2024

Status Öppen för ansökan

Sista ansökningsdag 6 juni 2024