×

Om oss

På Movant har vi arbetat med yrkesutbildning i mer än 20 år och vi vet att deltagarna ställs inför många utmaningar i sin lärprocess. Vi såg tidigt ett behov av att göra säkerhetsutbildningarna mer intressanta och tillgängliga för alla deltagare, oavsett bakgrund och erfarenheter. 

2017 påbörjades ett stort förändringsarbete där vi började från början och skapade utbildningarna utifrån deltagarnas behov. Vi har nu helt egna utbildningar med lättbegripligt språk som förstärks med beskrivande bilder, filmer och animationer. Utbildningarna tas fram av utbildade pedagoger i nära samarbete med ämnesexperter och branschföreträdare. Våra utbildningar revideras och förbättras årligen. 

Med bilder och beskrivningar från 2020-talet och intresseväckande upplägg har utbildningarna fått mycket fin respons från deltagare och arbetsgivare. Språk- och koncentrationssvårigheter överbryggas ofta av den evidensbaserade inlärningsprocessen, där instuderingsfrågorna efter varje kapitel är en av flera framgångsfaktor.

Boka din utbildning idag!

Behöver er organisation hjälp med att skapa en egen utbildning?

Med vårt kunnande och vår moderna plattform kan vi med korta ledtider skapa en utbildning för era anställda, medlemmar eller kunder. Från idé till nyckelfärdig lösning där er egen insats är minimal och där processen är kvalitetssäkrad och transparent från början till slut. Kontakta oss för en demo eller om du har några frågor.