×
 

Movants centrala mål och vision

Vi strävar efter att ge människor möjligheten att skapa livet de vill ha genom att matcha yrkesutveckling med marknadens behov. Genom ett nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi marknadens mest lyhörda koncept. Vi ska vara ledande inom yrkesinriktad utbildning och arbetsmarknadsomställning. 

Genom ett validerande utbildningskoncept och en stark vilja att se möjligheter på arbetsmarknaden skapar vi närmsta vägen till jobb. Vi ska erbjuda effektiva certifieringskurser och påbyggnadsutbildningar.  

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet till inflytande och karriärutveckling och en värdegrund förankrad i engagemang i individen, uppdraget och verksamheten. 

Vi är strategiskt placerade för att matcha regionala och lokala utbildningsbehov. Våra enheter är flexibla och kan effektivt ställa om mot de behov som ställs i samhället och dess utmaningar. 

Marknadens behov - din kompetens

Söker du efter en bra yrkesutbildning som kan göra dig anställningsbar eller som kan vara språngbrädan till en ny karriär? Vi på Movant är öppna och lyhörda för dina behov och vi skapar tillsammans förutsättningarna för att du ska nå både en personlig och professionell utveckling. Alla, oavsett om man är elev, deltagare eller personal, ska känna att just deras röst är viktig.  

Likabehandlingsplan

Movants plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till 

  • Alla känner sig sedda och bekräftade. 
  • Alla vågar vara sig själva. 
  • Alla vågar/vill gå till skolan och vara delaktiga. 
  • Alla vågar lyckas/misslyckas. 
  • Alla elever känner att de alltid kan vända sig till personalen på skolan. 
  • Det är hög prioritet att lösa konflikter och motverka fördomar, kränkningar, diskriminering, trakasserier, mobbning och utanförskap. 
  • Fokus ligger på att förebygga. 

Movants värdegrund

Engagemang i individen

Med individens bästa i åtanke är vi stolta över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på individens vilja att utveckla sina förmågor mot uppsatta mål.

Engagemang i uppdraget

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdragsgivarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.