×
 

Bygg och anläggning

Att arbeta inom bygg och anläggning erbjuder en rad olika möjligheter och fördelar. Du får vara med och skapa och forma den fysiska miljön vi lever i, från att bygga bostäder och kommersiella fastigheter till att konstruera vägar och infrastruktur som håller samhället igång.

Att jobba inom bygg och anläggning passar dig som tycker om mångsidighet. Du kommer att arbeta med olika projekt, vilket ger dig möjlighet att lära dig nya färdigheter och utmana dig själv på olika sätt. Det finns också möjlighet att specialisera dig inom olika områden, som till exempel snickeri, beläggning eller plattsättning vilket gör att du kan hitta den del av branschen som passar dig bäst.

Framtidsutsikterna inom branschen är goda, behoven inom byggsektorn fortsätter att växa i takt med att vårt samhälle utvecklas och befolkningen ökar. Efterfrågan på kvalificerade arbetare inom branschen förblir hög, vilket innebär att det finns många jobbmöjligheter att välja mellan. För att möta de växande behoven behöver fler välja ett yrke inom byggbranschen, och för att öka mångfalden inom branschen behövs fler kvinnor.

Fem yrken inom Bygg och anläggning

Hos Movant i Kalmar kan du utbilda dig till dessa fem yrken inom Bygg och anläggning. Du ansöker via Kalmar kommun. Vi har fem studiestarter per år; januari, april, augusti och oktober.

Beläggningsarbetare

Beläggningsarbetare

Som anläggare bygger man gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar och det finns möjlighet att specialisera sig.

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Lärling

Utbildningstart jan, april, aug

Betongarbetare

Betongarbetare

Som betongarbetare är du specialist på arbeten med betong, som är ett användbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial.

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Klassrum

Utbildningstart Jan, apr, aug, okt

Byggnadsträarbetare

Byggnadsträarbetare

Byggnadsträarbetaren, eller snickaren, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under stora delar av byggprocessen då snickaren är med på många delar av ett bygge.

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Klassrum

Utbildningstart januari, april, augusti, oktober

Målare

Målare

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Lärling

Murare

Murare

Som murare jobbar du bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader. Muraryrket är ett av de äldsta inom byggjobben och det finns många olika arbeten inom yrket. Material och tekniker har utvecklats mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor.

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Klassrum

Plattsättare

Plattsättare

Är du noggrann och kreativ då är plattsättare något för dig. En plattsättare klär väggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik, oftast inomhus. Uppgifterna kan variera mellan allt ifrån att sätta plattor i kök, badrum till stora entréer eller simhallar.

Poäng 1200 Poäng

Studietid Dagtid

Studieform Klassrum

Vem kan utbilda sig via Komvux?

Traditionellt är grundkravet att man är över 20 år för att få söka till våra utbildningar. Efter att du genomfört din utbildning får du ett betyg, och i de fall det är aktuellt, även en lärlingsbok.

Hur går man till väga?

Du söker till oss via din hemkommun, eller via webben till den ort du vill söka till. I slutändan är det din hemkommun som bestämmer om du kan utbilda dig hos oss.

Under studierna

Samtliga av våra utbildningar är CSN-berättigade, det innebär att du får ett visst bidrag och en viss del lån (om du väljer att låna). Det kan omständigheter som gör att du är berättigad till ytterligare bidrag.

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.