×
 

Yrkeshögskola

Movants yrkeshögskoleutbildningar (YH) är alla nära kopplade till respektive bransch.  Du går i skolan eller har (LIA) på företag.

De flesta av Movants YH utbildningar pågår i 2 år. Under utbildningarna varvar du teori, praktik och Lärande i Arbete/praktikarbete. Under skolperioden är det både lektioner i grupp, digitala lektioner och praktiska moment i skolan.

Via Komvux

Komvux är en vuxenutbildningsform som motsvarar en gymnasial utbildning. Det innebär att du får betyg precis som på gymnasiet. Komvux drivs med kommunen som huvudman och du söker till en Komvuxutbildning genom din hemkommun som i sin tur förmedlar till oss på Movant. På Movant kan du läsa yrkesutbildningar via Komvux.   

De flesta utbildningar hos oss på Movant är ungefär ett år, studietakten är individuellt anpassad så den kan både bli längre och kortare. I alla utbildningar så kommer dina tidigare kunskaper och erfarenheter bli validerade. Det innebär att lärarna ska värdera om det finns något som du redan kan som innebär att du inte behöver läsa allt i kurserna.  

Du arbetar med skolarbetet antingen i våra verkstäder, i våra teorisalar eller via digitala uppgifter hemifrån. Du får ett schema som talar om var du behöver vara de olika dagarna. Det ingår också praktik (APL - ArbetsPlatsförlagt Lärande) då du är på ett företag och lär dig kursmoment. 

På vissa orter har vi även möjlighet att erbjuda distansstudier. Det innebär att du läser större delen av utbildningen hemma. Då vi erbjuder främst praktiska utbildningar är denna möjlighet begränsad. 

Inom Komvux finns även lärlingsutbildning. Då genomför du (minst) 70% av din utbildning på ett företag. Möjligheten till lärlingsutbildning varierar från ort till ort.  

Via Arbetsförmedlingen

Movant erbjuder utbildningar som Arbetsförmedlingen (AF) upphandlar. Utbildningarna pågår i 8–12 månader och innebär att du är skolan varje dag och varvar praktiska och teoretiska moment.

Du inleder din skoltid med att känna på yrket och se vad det kan innebära. Du arbetar både i böcker och digitalt, såväl som vid olika maskiner tillsammans med dina lärare. Ju längre du kommer i utbildningen desto svårare uppgifter lär du dig. En viss del av utbildningen genomför du på ett företag (APL). 

Vi vill gärna att du kommer på ett studiebesök och ser vad det innebär att gå en utbildning hos oss. Om du sedan vill gå en utbildning ska du kontakta Arbetsförmedlingen som bestämmer om du får gå. De anmäler dig och du får ett meddelande om startdatumet.

Via Arbetsförmedlingen i samarbete med Kriminalvården

Movant genomför utbildning på ett antal Kriminalvårdsanstalter på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi på Movant är mycket stolta över att få vara del av detta viktiga samhällsuppdrag som skapar fantastiska möjligheter för våra deltagare. Undervisningen sker i små grupper i anpassade verkstäder med erfarna lärare som alla är mycket drivna att skapa en ny chans för deltagarna. 

Certifieringsutbildningar via Movant Säkerhetsutbildningar

Movant Säkerhetsutbildningar erbjuder certifieringskurser- och utbildningar för företagare inom exempelvis Asbest, Säkert vatten, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten och Ställningsbyggnad. Lär mer om Movant Säkerhetsutbildningar här.