×
 

Hur går det till med validering?

Först görs en kartläggning om din yrkesbakgrund. Har du rätt kunskaper följs det av olika praktiska och teoretiska test. Längd på dessa kan variera mellan några dagar upp till 1 månad. När det är klart får du ett intyg som beskriver och styrker dina kunskaper. 

Vem kan söka?

Validering är för dig som kanske har jobbat i Sverige eller i ditt hemland inom ett yrke, eller dig som inte har någon formell utbildning men har jobbat ute i yrkeslivet i många år. Behärskar du inte svenska språket har du rätt till tolk.  

Hur gör jag?

Passar du in i bilden ovan och vill få möjlighet att validera dina kunskaper inom bygg- eller elbranschen? Kontakta Arbetsförmedlingen, eller ring en av Movants godkända skolor nedan. 

Här erbjuder Movant validering

Bygg och anläggning

El och energi

VVS och fastighet

Vill du veta mer? Kontakta oss!