×

Hur beställer du ditt betyg?

Utbildningar som påbörjats från 2020-07-01

Beställs från goteborg_betyg@movant.se

Uppge; namn, personnr, utbildning/kurser och hur du vill ha ditt betyg? Hämta personligen eller som vi ska skicka det till din folkbokföringsadress.

Utbildningar som påbörjats tidigare än 2020-06-30 eller om man går hos flera utbildningsanordnare beställs betyg på de olika sätt som nämns nedan.

Betyg som satts tidigare än 20200701 och/eller från andra utbildningssamordnare

Betyg som satts efter 2020-07-01 utfärdas av Movant Adminstration.
Du beställer ditt betyg via e-post: goteborg_betyg@movant.se

Det finns olika sätt att beställa ditt betyg som utfärdats innan 2020-07-01 (det tar minst 3 veckor från den datum som står på sista betygen). Gör så här:

1. Logga in på ditt studerandekonto. Logga in i webbansökan och på ditt studerandekonto. Under rubriken Beställningar kan du välja vilka betyg du vill beställa. Webbadressen är: goteborg.alvis.gotit.se/student

2. Mejla Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Mejla till info@arbvux.goteborg.se. Uppge ditt personnummer och vilka betyg du önskar.

3. Ring kommunens studieinformation. Kontakta kommunen via telefon, 031-368 30 00.

4. Besök kommunens studie- och yrkesvägledningen på Brogatan 4 .

Observera att ett slutbetyg eller examensbevis inte kan beställas enligt ovan. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Hur får du ditt betyg?

Betyget skickas via post till din folkbokföringsadress.
- Har du lämnat tillfällig adress skickas betygen dit
- Du kan hämta ditt betyg på studie- och yrkesvägledningen.
Observera att vi kräver legitimation vid hämtning av betyg. Även bud ska kunna legitimera sig och den vars betyg ska hämtas

När får du ditt betyg?

Nya betyg som beställs i samband med kursslut tar 12 arbetsdagar att få.
Betyg från kurser du läst tidigare tar 7 arbetsdagar att få. Vi kan bara skriva ut betyg för de kurser som du läst inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vill du ha dina betyg från gymnasiet får du vända dig till den gymnasieskola du gick på.

Betyg som sätts efter 2020-07-01

Betyg som satts efter 2020-07-01 utfärdas av Movant Adminstration.
Du beställer ditt betyg via e-post: goteborg_betyg@movant.se
Du måste ange:
- Vilken utbildning du gått
- Vilket år
- Personnummer
- Namn (förnamn och efternamn)
- Telefonnummer
- E-post
- Postadress (folkbokföringsadress)
- Postnummer
- Postort
- Hur du vill få din beställning (hemskickad eller hämta hos Movant)
- Har du skyddad identitet och vill ha ut ditt betyg beställer du ditt betyg enligt ovan rutin och Kommunens Rektor utfärdar betyget.

Vill du beställa en kopia av ett betyg som är äldre än tio år?

Med e-tjänsten gör du snabbt och enkelt din beställning och får en kopia på posten eller som pdf till din mejladress.

Med e-tjänsten kan du beställa:
- Betyg som är cirka tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
- Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
- Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
- Betyg från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.
- Vidimerade betyg och klasslistor.

För mer information se Göteborg kommuns hemsida.