×
 

Hur får du ditt betyg?

Betyget skickas via post till din folkbokföringsadress.
- Har du lämnat tillfällig adress skickas betygen dit
- Du kan hämta ditt betyg på studie- och yrkesvägledningen.
Observera att vi kräver legitimation vid hämtning av betyg. Även bud ska kunna legitimera sig och den vars betyg ska hämtas

När får du ditt betyg?

Nya betyg som beställs i samband med kursslut tar 12 arbetsdagar att få.
Betyg från kurser du läst tidigare tar 7 arbetsdagar att få. Vi kan bara skriva ut betyg för de kurser som du läst inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vill du ha dina betyg från gymnasiet får du vända dig till den gymnasieskola du gick på.

Betyg som sätts efter 2020-07-01

Betyg som satts efter 2020-07-01 utfärdas av Movant Adminstration.
Du beställer ditt betyg via e-post: goteborg.betyg@movant.se
Du måste ange:
- Vilken utbildning du gått
- Vilket år
- Personnummer
- Namn (förnamn och efternamn)
- Telefonnummer
- E-post
- Postadress (folkbokföringsadress)
- Postnummer
- Postort
- Hur du vill få din beställning (hemskickad eller hämta hos Movant)
- Har du skyddad identitet och vill ha ut ditt betyg beställer du ditt betyg enligt ovan rutin och Kommunens Rektor utfärdar betyget.

Vill du beställa en kopia av ett betyg som är äldre än tio år?

Med e-tjänsten gör du snabbt och enkelt din beställning och får en kopia på posten eller som pdf till din mejladress.

Med e-tjänsten kan du beställa:
- Betyg som är cirka tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
- Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
- Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
- Betyg från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.
- Vidimerade betyg och klasslistor.

För mer information se Göteborg kommuns hemsida.