Bild på Säkerhetsutbildning ställningsbyggnad

Unik satsning på säkerhet - Movants elever får yrkesspecifika certifieringsutbildningar 

Sedan knappt ett år ger Movant sina elever en hel rad certifieringsutbildningar utöver det som normalt ingår i yrkesutbildningen. Målsättningen är att alla elever ska komma väl förberedda till arbetslivet med en hel rad behörigheter och framförallt ett ökat säkerhetsmedvetande. Här berättar Per Nygård, regionchef och ansvarig på Movant Säkerhetsutbildningar, hur satsningen på yrkesspecifika säkerhetspaket är ett led i att i att rusta eleverna för arbetslivet och öka säkerheten på arbetsplatserna.

Säkerhetspaketen som alla studerande får är helt unika för Movant och satsningen innebär stora fördelar för Movants elever runtom i Sverige. Att de kommer väl förberedda ut i arbetslivet är en viktig utgångspunkt vid nysatsningen av säkerhetspaketen berättar Per. 

– I arbetslivet finns vissa arbeten som är så riskfyllda att det krävs certifierad utbildning för att få utföra dem, Ställningsbyggnad och Kvartsdamm är ett par exempel. De här behörighetsgivande utbildningarna har ett högt värde på marknaden och målet är att varje elev ska ha de behörigheter som krävs redan när de lämnar Movant.  

Säkerhetspaketen baseras på behoven i elevens valda yrkesutbildning och idag finns det inga andra aktörer som ger lika många certifieringsutbildningar under utbildningen som Movant gör.  

– Att erbjuda behörighetsgivande utbildningar till elever i yrkesutbildning är tyvärr inte en självklarhet för alla skolor. Några yrkeskategorier, som målare och elinstallatörer, får hos oss upp till åtta olika behörighetsgivande utbildningar, berättar Per. 

Utöver de säkerhetsutbildningar som genomförs på plats finns även de som är helt digitala och självinstruerande. Detta ökar chanserna för eleverna att gå klart utbildningarna menar Per. 

– Det digitala materialet finns alltid tillgängligt för eleverna i vår lärplattform, vilket gör det lämpligt för hemstudier och självstudier i skolan. Med modernt och tillgängligt innehåll ser vi att många fler än tidigare klarar dessa viktiga utbildningar. 

Samtliga säkerhetsutbildningar avslutas med ett digitalt certifieringsprov och därefter registreras godkända elever i ID06 Kompetensdatabas.