Bild på elev som går säkerhetsutbildning

Toppbetyg för Movant Säkerhetsutbildningar

9 av 10 – det är betyget Movant Säkerhetsutbildningars deltagare ger genomförda digitala utbildningar exempelvis brandfarliga arbeten, mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft. Här berättar Per Nygård, ansvarig för Movant Säkerhetsutbildningar, om vilka faktorer som varit avgörande för att uppnå ett så fint resultat och skapa förutsättningarna för deltagarna att lyckas med utbildningarna.

Movants säkerhetsutbildningspaket, som alla Movants studerande får, innehåller komplexa specialområden. Det finns också möjlighet att som privatperson eller arbetsgivare beställa digitala utbildningar. Per pekar ut studieplattformen Cortexio som är optimerad för digitalt lärande som bidragande faktor till succén och möjligheten att skräddarsy utbildningarna efter deltagarnas kognitiva förmåga. 

– Studieplattformen Cortexio är byggd på vetenskap och hur man lär sig på bästa sätt. Vi strävar efter att utbildningsutbudet ska vara intressant och aktuellt, men också att det utformas efter deltagarnas individuella behov. 

Utbildningarna genomförs digitalt som standard, men finns det finns även en valmöjlighet att utföra dem på plats. 

– En av våra framgångsfaktorer är flexibilitet. Vi finns alltid tillgängliga för inbokning av studiebesök eller för att stämma träff med lokala instruktörer om eleverna vill genomföra utbildningen på plats istället. Även om den i grunden är på distans och digitalt.  

Hänsyn till dyslexi och språksvårigheter är något som genomsyrar hela utbildningsupplägget. Detta har varit en viktig förutsättning för att eleverna ska lyckas med utbildningarna menar Per.

– Utbildningen har ett enkelt språk som är lätt att ta till sig, och har både bilder och uppläsningsfunktion. Målsättningen är att utbildningarna ska kunna genomföras av alla. Den feedback vi har fått från tidigare deltagare är att upplägget är tydligt och lärorikt.  

Samtliga utbildningar kan bokas via Movant Säkerhetsutbildningars webbplats där möjlighet ges att gå en webbutbildning eller kurser med praktiska moment som hålls av en utbildad lokal instruktör.