solcellsmontör lund

Stor efterfrågan på solcellsmontörer - nu finns utbildning i Lund

I en bransch där marknaden dubbleras årligen finns ett stort behov av solcellsmontörer. Hos Movant i Lund kan man nu utbilda sig till solcellsmontör där kombinationen av praktiskt och teoretiskt kunnande är en viktig förutsättning för att eleverna ska komma väl förberedda ut på arbetsmarknaden. Här berättar Anders Domagala, enhetschef i Lund, hur utbildningen strävar efter att täcka kompetenskraven inom branschen.

Den kompetens som efterfrågas av branschen är personer som både kan bygga och montera solcellerna. Därför har tyngd lagts på detta vid utbildningens utformning. 

– För att tillmötesgå branschens önskemål består utbildningen av kurser från både bygg- och elblocket. Syftet är att man ska lära sig samt förstår de praktiska elementen att utföra installationer på ett säkert och funktionsdugligt sätt, berättar Anders.  

Det har tidigare funnits ett kunskapsgap mellan nyutexaminerade solcellsmontörer och den kompetens som branschen efterfrågar menar Anders. 

– Tidigare utbildningar har inte gett solcellsmontörer den praktiska kunskapen som behövs för att arbeta säkert på tak samt montera solcellerna på ett driftsäkert sätt. Vår utbildning är en kombination av praktiskt arbete och teoretisk utbildning för att täcka de kompetenskrav som finns.  

Efter några år i yrket finns även goda möjligheter till kompetensutveckling som kan bana väg för andra mer avancerade yrkesroller i branschen. 

– Det finns flera möjligheter till att utveckla spetskompetens som solcellsmontör. Exempelvis finns vidareutbildningscertifikat och efter några år i yrket kan man bland annat bli installationsledare, projektör eller systemritare, berättar Anders. 

För att trivas och göra bra ifrån sig som solcellsmontör finns det egenskaper och intressen som är extra viktiga ha fortsätter Anders. 

– Utbildningen passar dem som dels är intresserade av att lära sig att projektera, bygga och skräddarsy system för kunders individuella behov.  Om man har ett visst praktiskt handlag är det en stor fördel när man kommer ut på arbetsmarknaden. 

Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) och ger möjlighet att genomföra alla av branschen rekommenderade certifieringsutbildningar. Klicka här för att läsa mer om Movants utbildning till solcellsmontör.