Bild Instruktörsutbildning
Foto: Movant

Movant Säkerhetsutbildningar anordnar instruktörsvecka i Haninge

I veckan har Movant Säkerhetsutbildningar arrangerat instruktörsutbildningar på Movants enhet i Haninge med uppdraget att möjliggöra för medarbetare på skolor och företag att hålla certifieringskurser i egen regi. Under instruktörsveckan ges deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper i säkerhetsutbildningarna mobila arbetsplattformar, fallskydd, ställningsbyggnad och säkra lyft.

Instruktörsveckan vänder sig till de som vill bli instruktör och utbilda de yrkesgrupper som exempelvis arbetar på arbetsplan som saknar fallskydd, kommer i kontakt med lyftutrustningar eller mobila arbetsplattformar. Deltagarna kan anmäla sig till en eller fler instruktörsutbildningar samt vilka dagar under veckan de vill delta. 

– Det bästa med instruktörsveckan är att ge medarbetare på skolor och företag kunskapen och möjligheten att själva hålla i certifieringsutbildningar och att vi uppfyller vårt uppdrag att bidra till fler nyutbildade instruktörer, säger Fredrik Elmå, projektledare på Movant Säkerhetsutbildningar. 

Målet med instruktörsutbildningarna är att skolor och företag ska bli egna utbildare inom säkerhetsutbildningar och inte vara beroende av extern aktörer. Med Movant Säkerhetsutbildningar instruktörskoncept kan medarbetare på skolor och företag självständigt utbilda sina elever, anställda eller kunder. 

– Att ha egna utbildade instruktörer gör att de inte blir beroende av externa aktörer och kan utbilda sina elever, anställda och även kunder när det schemamässigt passar verksamheten. Detta är ett koncept som ger ökad flexibilitet i flera led samtidigt som vi gör arbetsplatser säkrare, fortsätter Fredrik.  

Om man tidigare inte har gått en instruktörskurs hos Movant Säkerhetsutbildningar behöver man gå en förberedande utbildning i administration. Denna är kostnadsfri och bokas separat. Samtliga utbildningar går att bokas via Movant Säkerhetsutbildningars hemsida.