Movant och Aditro Logistics samarbetar för att skapa nya jobb

På Aditro Logistics 3PL enhet i Borås sker sedan i början av april ett samarbete med Movant som ger yrkesutbildningar för vuxna, bland annat lager- och terminalarbetare. Ett antal elever från Movant har genomfört sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen inom Aditros verksamhet med mycket gott resultat.

-  Aditro Logistics har sett potentialen i våra elever. De ger individerna chansen att komma in i samhället genom att erbjuda platser för företagsförlagt lärande och ger eleverna självförtroendet vi alla får av att ha ett jobb, berättar Anneli Hedlund som är lärare för Lager- och terminalarbetare på Movant i Borås.

Samarbetet har fungerat så bra att Aditro tar emot fler elever från Movant i september. Martin Eriksson, HR Manager Aditro Logistics ser en framtid i konceptet och vill sprida det till andra enheter.

-  Vi ska nu tillsammans med Movant se om vi kan ta detta lyckade projekt vidare till andra enheter inom koncernen och tillsammans skapa förutsättningar för att detta kan bli en av våra rekryteringskanaler, säger Martin.

Andreas Karlsson, Operations Manager Aditro Logistics har varit med den första praktikgruppen från början.

-  Att ta emot elever från Movant innebär för oss ingen skillnad mot övriga nyanställningar. Vi upplever att elevens grundutbildning möjliggör att vi kan använda oss av befintliga rutiner och processer för introduktion, säger Andreas.

Styrkan i samarbetet är tydligt, en klar målbild, öppen dialog och viljan att hjälpa individer in i arbetslivet.

-  Vi har haft ett gott samarbete, där vi på ett första möte tillsammans med elev och lärare sätter upp en gemensam målbild för praktiken. Det är också en trygghet att vi under samarbetets gång kan ha en öppen och löpande dialog. Eleverna har rätt inställning och vilja att utföra ett bra arbete, och Aditro Logistics tar stolthet i att hjälpa individer in i arbetslivet, säger Andreas.

Anneli Hedlund avslutar med att understryka vikten av att få en bra start i karriären.

-  Oavsett vilken studiebakgrund eleven har före de börjar studera hos oss på Movant så är ett jobb alltid målet. Vi har så många resurser att ta till vara på, inte minst tack vare invandringen, fånga upp elever och deltagare efter SFI-studier och ge dem chansen att få ett riktigt bra första jobb, understryker Anneli.