VVS College Bromma

Movant Bromma blir utsedd till VVS-college

Movant i Bromma uppfyller kraven och har blivit utsett till VVS-College av VVS-branschens yrkesnämnd. Detta innebär att VVS-utbildningen är granskad och kvalitetssäkrad och arbetsplatser inom branschen kan känna sig trygga med att framtida elever kommer väl förberedda ut på arbetsmarknaden. Här berättar John Bergström, lärare i VVS hos Movant i Bromma, hur detta ger goda förutsättningar för eleverna att lyckas med sin utbildning och att fler söker sig till VVS-branschen.

Det ligger hårt arbete bakom att bli certifierat VVS-college. Att ha bra lokaler för undervisningen, rätt verktyg och att möta kompetenskraven som finns i branschen är några exempel på områden som Movant i Bromma utvecklat för att nå collegestatus. 

– Det är otroligt glädjande att det långsiktiga arbete som gjorts för att nå collegestatus äntligen burit frukt. Vår förhoppning är att det kommer att göra oss ännu mer attraktiva som skola och att fler elever ska få upp ögonen för möjligheten att utbilda sig till VVS-montör hos oss, säger John. 

Att bli utsedd till VVS-college innebär även många fördelar för både elever och företag inom branschen. 

– Den största fördelen med att ha blivit VVS-college ligger i att elever och näringsliv vet att skolan levererar hög kvalitet på undervisningen. Det innebär att vi blir mer attraktiva för elever och att de eleverna i sin tur blir attraktivare på arbetsmarknaden. 

Som VVS-college kan Movant i Bromma få ut eftertraktade lärlingar på arbetsmarknaden som ett led i att säkra kompetensförsörjningen inom VVS-branschen.