Movant är störst i Sverige på anstaltsutbildning

Movant erbjuder yrkesutbildning för omkring 250 intagna på 14 kriminalvårdsanstalter inom alla säkerhetsklasser från Halmstad i söder till Haparanda i norr. En klar majoritet av de som går utbildningarna får anställning efter avtjänad tid. Utbildningen innebär en väg mot en stabil vardag utan kriminalitet och lärarna känner att de gör en viktig samhällsinsats.

- Vårt primära mål är att de ska bli anställningsbara och få självförtroende i både studierna och yrkesrollen. Det är viktigt att känna att man klarar av att gå en utbildning. Många har en negativ upplevelse från skoltiden så att ta steget tillbaka in i skolans värld kräver mod och stöttning, säger Johan Nyberg, enhetschef för Movants anstaltsutbildningar i Stockholmsområdet.