Bild på Felicia Larsen

Felicia skapar sin egen framtid 

Felicia Larsen läser utbildningen Larm- och säkerhetstekniker i Jönköping där hon bland annat får lära sig att planera, montera och driftsäkra och olika slags larm, övervakningssystem och säkerhetsutrustning.

Varför valde du den här utbildningen? 
– I framtiden vill jag arbeta med att laga telefoner, datorer och liknande. Jag hittade ingen utbildning som handlade specifikt om det, men utbildningen Larm- och säkerhetstekniker innehåller i stort sett alla de kurser jag behöver. När jag har studerat klart, tänker jag komplettera med de kurser som saknas.  

Vad tycker du har varit bäst med utbildningen, hittills? 
– Det roligaste har varit de praktiska uppgifterna, till exempel lödning av kretskort som jag arbetar med för tillfället.  

Vad är det viktigaste du har lärt dig genom utbildningen? 
– Elsäkerhet och personlig säkerhet! Den kunskapen är mycket viktig för att kunna att undvika olyckor i arbetslivet. 

Här hittar du mer information om utbildningen Larm- och säkerhetstekniker: https://movant.se/jonkoping/utbildningar/larm-och-sakerhetstekniker/