AcadeMedia fortsätter leverera vuxenutbildning till Sörmlands kommuner

Christer Hammar, chef för AcadeMedia Vuxenutbildning ser fram emot att leverera utbildning till kommunerna i Sörmland. - Jag är glad att kommunerna valde att lägga fokus på kvalitet i denna upphandling. Våra bolag har förstått kommunernas behov och presenterat relevanta lösningar. Länet står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet. Många yrken kräver språkkunskaper, gymnasiekompetens och mer specialiserad utbildning, där spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Nu ser vi fram emot att möta samhällsutmaningarna tillsammans med kommunerna så att fler människor når sina mål och kommer in på arbetsmarknaden, säger han.


Upphandlingen omfattade grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, inklusive yrkesutbildning, samt svenska för invandrare (sfi). Sammanlagt deltog åtta kommuner i upphandlingen som delades upp i tre geografiska områden: 1) Eskilstuna-Strängnäs, 2) Nyköping-Oxelösund, 3) Katrineholm-Flen-Gnesta-Vingåker. Avgörande vid tilldelning var de kvalitativa mervärdena.

Några av bolagen levererar redan idag utbildning i Sörmland och andra är nya. Eductus tillhör de nya och kommer att starta en skola för grundläggande utbildning i Eskilstuna-Strängnäs. På grundläggande nivå läser många elever svenska som andraspråk som ett steg för att lättare få ett arbete, enligt Charlotte Staaf, utbildningsdirektör på Eductus.

- Grundläggande vuxenutbildning är ett viktigt steg för elevernas personliga utveckling och väg mot vidare studier, arbete och egen försörjning. Vi har lång erfarenhet och jobbar aktivt för att kunna stärka elevernas möjligheter att fullfölja sin utbildning. Nu börjar planeringen av en nya skola och vi ser mycket fram emot att möta våra nya elever.

Avtalen börjar gälla 1 januari 2021 och löper som längst i fyra år. Kontrakten kan komma att överprövas. En begäran om överprövning måste skickas in senast den 14 september 2020.

För mer information, kontakta:

Christer Hammar, chef AcadeMedia Vuxenutbildning T: 070-377 45 00 E: christer.hammar@academedia.se
Charlotte Staaf, utbildningsdirektör Eductus T: 0722-27 70 36 E: charlotte.staaf@eductus.se