Porträtt Patrik Henriksson,utbildningsdirektör Movant och Claudiu Deak vise ordförande ViS
Patrik Henriksson,utbildningsdirektör Movant och Claudiu Deak , vise ordförande ViS

6 röster från Almedalen om Komvux och yrkesvux

På vuxenutbildningens dag, arrangerad av Vuxenutbildning i Samverkan, ViS är det fullt fokus på Komvux och kompetensförsörjning. Här presenteras sex röster från bland annat näringslivets, regeringens och lokala samt regionala aktörer.

• Idag är kompetensbrist det största hindret för företagstillväxt: det finns en vilja att satsa men kan inte eftersom rätt kompetenser inte finns, där är yrkesvux det bästa sättet att bryta den onda cykeln. Det är den yrkesform som har störst möjlighet att stärka både kompetenser och integrationen i Sverige. (Mia Bernhardsen, chef för avdelningen för kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv Näringsliv)
• Komvuxutbildningen behöver vara flexibel för individen och ta hänsyn till studieovana eller behovet av att kunna kombinera studier med jobb. (Ulrika Lorentzi, utredare för välfärdsfrågor LO Sverige.
• Jag vill inte gå miste om de fria aktörerna inom upphandlad Komvux men vi behöver se över upphandlingsförfarandet så att det inte är priset som styr, Anna Ekström, utbildningsminister.
• Fler behöver hitta till yrkesvux och det är inte alltid individen som ska passa in i systemet utan systemet som ska anpassas till individen. I en rapport som Utbildningsföretagen snart släpper är det tydligt hur exempelvis bygg-och fastighetsutbildningar leder till jobb. Trots det anvisas inte elever i den kapacitet som utbildningsanordnarna har möjlighet att ta emot. Gemensamt behöver vi få en förändring - det är fantastiska utbildningar som leder till riktiga jobb. (Jonas Jegers, näringspolitisk expert Utbildningsföretagen
• Olika typer av vuxenutbildning behöver styras på olika sätt där både statliga och kommunala alternativ behöver ses över. (Thomas Persson, särskild utredare, förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan med medhåll från Monica Sonde, direktör Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Henriksson, utbildningsdirektör på kommenterar dagen:
⁃ Man känner både en stolthet och en ödmjukhet att få vara med i det viktiga arbete som vi har framför oss. Både vad det gäller att hjälpa företagen med arbetskraft, men framförallt att få hjälpa människor ut i arbete. Movant har med sin erfarenhet och breda palett av utbildningar möjligheten att utbilda inom många aktuella bristyrken. Vi är stolta över våra yrkeslärare, hur de för sina kunskaper vidare till nästa generation. Dagen har gjort det extra tydligt hur viktiga våra satsningar på kompetensutbildning och möjligheten att studera till yrkeslärarlegitimation under sin anställning hos oss är, avslutar Patrik.