×
 

Yrkesplus - Smart kurslitteratur online

Yrkesplus erbjuder nyskrivna och pedagogiska läroböcker för gymnasiets yrkesutbildningar. Först ut är en bokserie för VVS- och fastighetsprogrammet som förändrar vardagen för både elever och lärare.

Elevernas inlärning i fokus

Vårt mål är att effektivisera inlärning för eleverna och underlätta arbetet för dig som driver utbildning. Våra läroböcker har ett enkelt, förklarande språk blandat med många bilder från dagens yrkesliv. Bokserien är indelad i nivåer och skriven för ämnesbetyg enligt GY 25. Läroböckerna finns också anpassade för nuvarande kurssystem.

Cortexio - en studieplattform som revolutionerar

Studieflödet och funktionerna i Cortexio bygger på den samlade vetenskapen om hur vi lär oss allra bäst. Självrättande frågor efter varje kapitel och direkt återkoppling om framstegen ger lärandet en tydlig struktur. Den lugna lärmiljön och direkta återkopplingen om framsteg gynnar särskilt elever med inlärningssvårigheter. Plattformen har de senaste åren hjälpt mer än 30 000 användare att lyckas med sin utbildning.

Se vår introduktionsfilm

Intelligent, evidensbaserad & älskad

Intelligent

Cortexio använder A.I. för att skräddarsy lärandet efter användarnas kognitiva förmåga.

Evidensbaserad

Cortexios funktionalitet bygger på kvantitativa pedagogiska studier.

Älskad

Vårat primära fokus ligger på studenten. Det visar sig i våra användarenkäter där vi får 9/10 i betyg av våra användare.

Funktioner i Cortexio

Testbaserat lärande

Principen kring testbaserat lärande är enkel. För varje gång en individ lär sig något nytt, genom att exempelvis läsa en bok eller lyssna på en föreläsning och därefter förhör sig på det nya kunskapsområdet, så ökar minnets långtidslagring. Forskningen har tydligt visat att testbaserat lärande är effektivt oavsett ämnesområde eller ålder. Cortexio har integrerat denna metod genom att varje kapitel följs av tillhörande quiz och att personen därmed alltid ges möjlighet att testa sin kunskap.

Tidsfördelad repetition

Tidsfördelad repetition innebär att du repeterar kunskap precis när du är på gränsen att glömma den. På detta sätt skjuts tidpunkten för att glömma av kunskap längre och längre fram och bidrar till ett mer hållbart lärande. I Cortexio innebär detta att varje quiz även innehåller frågor från tidigare kapitel i kursen, för att minska risken för glömska. De frågor som personen svarat fel på vid tidigare tillfällen kommer oftare att komma tillbaka, tills att individen kan dom. Detta innebär att alla som studerar i Cortexio får skräddarsydda quiz utifrån sin egna kunskapsnivå och progression.

Adaptivt lärande

De som studerar i Cortexio leds genom ett tydligt och visuellt studieflöde, där de kan följa sin individuella progression i realtid. På så sätt ges möjlighet att få en tydlig bild över framsteg inom respektive kursområde. Genom att förtydliga måluppfyllelse och presentera framsteg i klara, visuella format, märker vi att detta inte bara ger en klarare överblick över lärandet, utan även bidrar till ökad motivation och engagemang i studierna.

AI individanpassar lärandet

Med hjälp av maskininlärning anpassas studieflödet till respektive användares läshastighet, arbetsminneskapacitet och långtidsminne för att hjälpa användaren att lära sig så mycket som möjligt per investerad tidsenhet.

Läsvy med språkstöd

Med våra böcker kan eleven enkelt anpassa läsupplevelsen efter sina behov. Eleven kan få texten uppläst och göra markeringar och noteringar i texten. Böckerna håller ett enkelt språk och innehåller även begreppslistor som förklarar viktiga termer i detalj.

Lärarstatistik med elevens progression

Lärare får möjlighet att se elevernas svar och följa varje elevs progression i realtid för att enkelt kunna se när och var man behöver sätta in extra studiestöd.

Varför välja Yrkesplus digitala kurslitteratur?

För utbildaren
 • Få inblick i elevernas studieprestationer
 • Individanpassat studiestöd till elever, utan merarbete för lärare
 • Inget IT-projekt. Anslut din skola idag
För eleven
 • Inbyggt studiestöd i form av Testbaserat lärande
 • Eleven kan följa sina framsteg
 • Individuellt anpassade repetitionsfrågor
 • Högkvalitativ litteratur till ett lågt pris
 • Språkstöd som förändrar lärandet
 • Lättillgängligt vid distansstudier
 • Kan användas från dator, läsplatta och mobil

Det är enkelt att komma igång

Testa gratis

Det är enkelt att prova på. Fyll i vårt formulär för att testa gratis.

Beställ kurslitteratur

Efter provperioden, lägger du enkelt en beställning. Betalning sker med faktura, swish eller kort.

Börja läsa direkt

Ingen krånglig licenshantering. Dela läromedel enkelt via länk, exempelvis Google Classroom.

Hur är en onlinebok uppbyggd?

En onlinebok består av korta kapitel som avslutas med några enkla instuderingsfrågor i ett frågequiz. Om eleven läser hela boken, svarar på alla instuderingsfrågorna och klickar på alla länkar så kommer du också klara provet.

Hjälpmedel i boken
 • Klickbara ord där förklaringen presenteras till höger. Dessa ord är understrukna.
 • Länkar till föreskrifterna och fördjupningar ligger i färgade rutor.
 • Uppläsningsfunktion som läser texten samtidigt som ordet markeras på skärmen.
Frågequiz

Frågequiz i slutet av varje kapitel ger dig direkt svar på om du har förstått texten och bilderna rätt. Frågor som du svarade fel på kommer igen senare så att du får en ny chans att svara rätt.

Pausa

Eleven kan när som helst pausa läsandet och fortsätta senare.

Progression

Eleven kan själv kontrollera sina framsteg och sin lästid på samma sätt som läraren gör.

Frågor och svar