Om oss

Hösten 2021 startar Movants yrkeshögskoleutbildningar, vilket är en naturlig väg att gå med tanke på vår erfarenhet att utbilda människor ut i jobb. Movant YH är en del av Academedia som med lång erfarenhet genomför och bedriver kvalitativa YH-utbildningar.

Movants YH-utbildningar är unika i och med närheten till våra verkstäder och det långvariga samarbetet med näringslivet. Utbildningarnas upplägg är fördelade mellan teori och att ha tillgång till praktiska miljöer för att säkra en yrkesnära utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Movant YHs vision

Movant YH ska vara den vedertaget bästa yrkeshögskolan inom inriktningarna vi verkar, genom att flest studenter får jobb efter utbildningen. I samverkan med branschorganisationer, branschledande företag och näringsliv ska vi leverera spetskompetens och skapa nya utbildningskoncept för kommande arbetsmarknad. Detta gör att Movant YH ska vara ett naturligt förstahandsval inom våra områden.

Historia

Movant YH startar hösten 2021, men som utbildningsaktör har Movant verkat i 15 år. Målet har alltid varit att ge vuxna möjligheten att karriärväxla – eller få ett nytt jobb genom att samarbeta med engagerade företag för att ta fram utbildningar. Det är det engagemanget i individen, det långvariga samarbetet med näringslivet och erfarenheten av att undervisa i samverkan med företagen som vi nu vill ge fler möjligheten att gå från jobbdröm till drömjobb.

Likabehandlingsplan

Movants plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till 

  • Alla känner sig sedda och bekräftade. 
  • Alla vågar vara sig själva. 
  • Alla vågar/vill gå till skolan och vara delaktiga. 
  • Alla vågar lyckas/misslyckas. 
  • Alla elever känner att de alltid kan vända sig till personalen på skolan. 
  • Det är hög prioritet att lösa konflikter och motverka fördomar, kränkningar, diskriminering, trakasserier, mobbning och utanförskap. 
  • Fokus ligger på att förebygga. 

Movants värdegrund

Engagemang i individen

Med individens bästa i åtanke är vi stolta över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på individens vilja att utveckla sina förmågor mot uppsatta mål.

Engagemang i uppdraget

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdrags-givarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.