×

Behörighet och urval

För att göra behörighet och urval så begripligt som möjligt har vi sammanställt de vanligaste frågorna om och kring behörighet. Får du inte svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Frågor? Hör av dig till yhansokan@movant.se eller ring 019-100 080.

Om behörighet

Vad har fordonstekniker el/IT för behörighetskrav?

Utbildningen till fordonstekniker el/IT har särskilda förkunskapskrav, betyg i gymnasiekurserna:

 • Ma2
 • Praktisk ellära

Om man saknar detta (eller något av dem) kan man få behörighet genom att läsa en preparandkurs (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, dock ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via komvux).

Preparandkursen läser du på distans via webben, helt när det passar dig. Våra preparandkurser genomförs i samarbete med annan utbildningsanordnare och är helt kostnadsfria men berättigar inte till CSN. Du studerar i din egen takt men som riktmärke kan du räkna med ca 5 veckor i normal takt.

 

Anmälan till preparandkurs
När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Avklarad preparandkurs
Under förutsättning att du får godkänt på preparandkursen blir din ansökan automatiskt kompletterad med denna behörighet. Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp. Läs mer om preparandkurser här.

Vad har mjukvaruutvecklare för behörighetskrav?

Utbildningen till mjukvaruutvecklare inbyggda system har särskilda förkunskapskrav, betyg i gymnasiekurserna:

 • Ma2
 • Programmering 1 (A).

Om man saknar detta (eller något av dem) kan man få behörighet genom att läsa en preparandkurs (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, dock ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via Komvux).

Preparandkursen läser du på distans via webben, helt när det passar dig. Våra preparandkurser genomförs i samarbete med NTI och är helt kostnadsfria men berättigar inte till CSN. Du studerar i din egen takt men som riktmärke kan du räkna med ca 5 veckor i normal takt.

 

Anmälan till preparandkurs
När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Avklarad preparandkurs
Under förutsättning att du får godkänt på preparandkursen blir din ansökan automatiskt kompletterad med denna behörighet. Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp. Läs mer om preparandkurser här.

Vad är en preparandkurs?

Vissa utbildningar har ”särskild behörighet” som krav. Om man saknar detta kan man få behörighet genom att läsa en så kallad ”preparandkurs” (eller prepp/preppkurs). Ofta är det enstaka kurser som du kan gå om du har grundläggande behörighet. Preparandkursen läser du på distans, helt när det passar dig. Preparandkursen är inte CSN-berättigad.

 

När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

 

Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen för att du ska hamna i den behörighetsgruppen. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan behörighetsgrupp.

Hur gör jag för att bli behörig?

För att studera en Yh-utbildning krävs alltid grundläggande behörighet vilket innebär en av följande punkter: 

 1. Gymnasieexamen i gymnasieskola eller inom kommunal vuxenutbildning (Komvux),
 2. duhar en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
 3. duär bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du anser du att har förutsättningar enligt punkt 4 ovan så kontakta oss. Beroende på vilken bakgrund du har (t.ex. arbetslivserfarenhet) kan vi behöva kartlägga din reella kompetens genom validering. Om du saknar grundläggande behörighet behöver du läsa upp det via exempelvis Komvux. Kontakta din hemkommuns vuxenutbildning. 

Om du saknar en kurs som faller in under ”särskild behörighet” (står på utbildningssidan) kan du i många fall läsa det via en så kallad preparandkurs. Den får du möjlighet att anmäla dig till när du skickat in din ansökan.

Hur vet jag om jag är behörig?

Alla behörighetskrav finns på respektive utbildningssida. Om du är osäker på om du är behörig kan du skicka in ansökan ändå, är du inte behörig får du mail om vad som behöver kompletteras. Ju tidigare du skickar in din ansökan desto längre tid har du på dig att komplettera.

Vad är behörighet?

För att alla som påbörjar utbildningen ska ha förutsättningar att klara av den ställs krav på behörighet (förkunskaper för att kunna läsa utbildningen). När du har ansökt ser vi över om du är behörig att påbörja utbildningen eller om du behöver komplettera med dokument såsom betyg eller intyg.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet innebär en av följande punkter: 

 1. Gymnasieexamen i gymnasieskola eller inom kommunal vuxenutbildning (Komvux),
 2. duhar en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
 3. duär bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Om du anser du att har förutsättningar enligt punkt 4 ovan så kontakta oss. Beroende på vilken bakgrund du har (t.ex. arbetslivserfarenhet) kan vi behöva kartlägga din reella kompetens genom validering. 

Om du saknar grundläggande behörighet behöver du läsa upp det via exempelvis Komvux. Kontakta din hemkommuns vuxenutbildning. 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor till oss.