×

Vi skapar utbildningar efter era behov!

Syftet med att bedriva yrkeshögskoleutbildning är att tillgodose branschens behov av framtida arbetskraft. Detta är övergripande och förenar allas våra intressen – arbetsgivare, utbildare och studenter. Första steget är att ta fram relevanta utbildningar och få dessa beviljade. Redan här behövs er medverkan genom avsiktsförklaring och synpunkter. 

Finns det utbildningar eller unik kompetens som just ditt företag behöver, men som inte finns någon utbildning till? Kontakt då oss gärna så kan vi tillsammans se över om det är möjligt att söka utbildningsstart utifrån just ert företags behov. 

Hör av dig till oss för mer information