×

Bli handledare för framtidens kollega!

Ta chansen att bli handledare för en Yh-student! Genom att ta emot en studerande får du chans att både befästa och dela med dig av dina kunskaper, erfarenhet och kompetens. Lärande i Arbete, eller LIA, är en kurs som ingår för samtliga våra Yh-student Under LIA så får våra studenter möjligheter till att lära i skarpt läge tillsammans med ditt företag. Perioden för LIA läggs sent i utbildningen så att den studerande ska ha med sig mycket kunskap att bidra med och kunna bygga vidare på i sitt lärande. En YH student är ett attraktivt tillskott hos de allra flesta företag då de som studerar är självgående och drivna. LIA är en utmärkt chans till att möta en blivande kollega kanske, som efter en period känns helt rätt att anställa. 

Yh-elevens förkunskaper

Innan de studerande gör sin LIA period har de haft utbildning i skolan med teoretiska men även en del praktiska moment i de verkstadslokaler som Movant har. Det säkerställer att de har en god bild av sitt blivande yrke och även "känt på" miljön.   

Ansvarig för kontakten mellan handledare och studerande är en utbildningsledare som känner de studerande väl och ser till att allt sköts smidigt hela vägen. Gången för att bli handledare kan ske på olika sätt. Du blir kontaktad av oss eller en studerande, du kontaktar oss eller du kommer på ett öppet hus och träffar alla studerande och kan skapa kontakt där. 

Stödmaterial för handledare

När du väl är handledare finns det gott om stödmaterial att ta del av både genom kontakten med utbildningsledaren och via Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning, MYH’s material om exempelvis handledarrollen. Tillsammans går ni igenom den utbildningsplan som studenten har och hur uppföljningsplanen kommer att se ut. Varje LIA har en tydlig kursplan om vad som ska ingå som är anpassad för vad en studerande kan göra på ett företag. 

Har du frågor om att vara handledare?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med frågor.