×

För företag

Utbildningar anpassade till arbetslivet

Grundidén med den svenska yrkeshögskolan är lika enkel som briljant – att skapa utbildningar i nära samverkan med arbetslivet så att resultatet blir precis det ni som företag behöver. Det är du som företagare eller verksam i branschen som ställer kraven på vad våra studenter ska klara när de tagit examen. Därför är det viktigt att du gör din röst hörd och tar del av vad som ska ingå, på så vis blir utbildningen utifrån behoven på arbetsmarknaden 

Så din medverkan är viktig – ja, till och med en förutsättning. En YH-utbildning beviljas endast om arbetslivet ställer sig bakom den. Varje ansökan om att få bedriva en YH-utbildning ska innehålla uttalande från branschföreträdare, dvs ni som företag. 

Var med i en ledningsgrupp

För att verkligen säkerställa att det är ni som företag som påverkar utformning och innehåll arbetar YH med så kallade ledningsgrupper. Det är ett utvecklande uppdrag som ni är med på där man utöver diskussioner om innehåll, även beslutar om antagning och examen samt godkännande av kursplanerna. Det är alltid utbildningsledaren som hanterar all formalia och organisation kring dessa möten så det du bidrar med är din expertis och ditt engagemang.  

Om man som företag inte är intresserad av att sitta med i en ledningsgrupp kan välja att bara vara med via en avsiktsförklaring, den handlar om att man ser ett behov inom sin bransch och kanske vill ta emot en studerande i framtiden på LIA (Lärande i Arbete). Ett företag kan mycket väl göra avsiktsförklaringar med flera YH utbildningar för att tydligt visa vilka behov som finns att fylla kompetensbristerna. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer!