Lager- och terminalarbetare

Truckbehörighet ingår!

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet.

Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca 36 v (inkl. gymnasiearbete 39 v).

Ämnen
Inom utbildningen kommer du att få lära dig om inköp, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

 

programikoner_movant_600x690px_fordon

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Lageradministration och terminallogistik
LAGLAG0
200
Lagerprocesser
LAGLAP0
200
Plocklagerhantering
LAGPLO0
100
Inköp 1
INKINK01
100
Hantering av varor och gods
GODHAT0
200
Lastbärare
GODLAS0
200
Maskinell godshantering
GODMAL0
200


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
GYARFT
100Studiepoäng totalt:

1300

Om Oss


Från jobbdröm till drömjobb.

Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven, korta beslutsvägar och hög lärartäthet i välanpassade lokaler. 

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movant är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs mer om vår integritetspolicy och användandet av cookies.

Kontakt


Besöksadress Huvudkontoret
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg

Postadress
Box 213

101 24 Stockholm

 

Tel: 031-703 52 20 
E-post: epost@movant.se

 

 

Sociala Medier


Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. Läs mer Jag förstår