×

 

Validering

Få intyg på din kompetens

Movant har idag avtal med Arbetsförmedlingen att validera inom ett flertal olika yrken inom Bygg- och anläggning, fastighetstekniker/skötare samt inom elinstallation/elektriker.  Att validera sig är kostnadsfritt och du söker via Arbetsförmedlingen. Att bli validerad är kostnadsfritt, men förutsätter att Arbetsförmedlingen anser dig ha sådan bakgrund att det är möjligt. Kontakta oss för mer information. Nedan kan du läsa lite mer om vad det innebär och hur det går till. 

Vad innebär validering? Validering innebär att man får testa sina kunskaper mot ett intyg eller yrkesbevis. Dina kunskaper prövas mot kraven som branschen bestämt, med målet att få formell behörighet att jobba inom något yrke inom bygg eller el.  Movant är av ECY (Elbranschens centrala yrkesnämnd) och BYN ( Byggbranschens yrkesnämnd ) godkända att genomföra validering.

Hur går det till med validering?

Först görs en kartläggning om din yrkesbakgrund. Har du rätt kunskaper följs det av olika praktiska och teoretiska test. Längd på dessa kan variera mellan några dagar upp till 1 månad. När det är klart får du antingen ett yrkesbevis direkt eller ett intyg som beskriver och styrker dina kunskaper. 

Vem kan söka?

Validering är för dig som kanske har jobbat i ditt hemland inom ett yrke, eller dig som inte har någon formell utbildning men har jobbat ute i yrkeslivet i många år. Behärskar du inte svenska språket har du rätt till tolk.  

Hur gör jag?

Passar du in i bilden ovan och vill få möjlighet att validera dina kunskaper inom bygg- eller elbranschen? Kontakta Arbetsförmedlingen, eller ring en av Movants godkända skolor nedan. 

Här erbjuder Movant validering

Bygg och anläggning

El och energi

Fastighet