Kvartsdamm - distanskurs för arbetsledare

De minsta kvartspartiklarna är osynliga men kan trots det leda till svåra lungsjukdomar vid upprepad inandning. Överallt där betong borrars eller sågas finns stor sannolikhet för Kvartsdamm i luften. Detsamma gäller om man bearbetar natursten eller krossar berg.
Teori via distanskurs (e-learning)
Online-prov och utbildningsbevis
Registrering i ID06 kompetensdatabas

För dig som är arbetsledare på arbetsplatser där man bearbetar betong och natursten, eller har gjort tidigare. I den här utbildningen får du veta var riskerna finns och hur du kan skydda dig, dina medarbetare och din omgivning mot ohälsa orsakat av Kvartsdamm.

Utbildningen ger förutom behörighet att arbeta i dammiga miljöer också nödvändiga kunskaper om skyddsutrustning, skyddsåtgärder och regelverk. I den här kursvarianten får du som arbetsledare fördjupade kunskaper om tillstånd, exponeringsmätningar och dokumentation som krävs för arbete i dammiga miljöer. Resten av kursen har samma innehåll som kursvarianten för Kvartsdamm för arbetstagare. Det gör att ni efter utbildningen kan referera till utbildningen i ert gemensamma arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Den här e-kursen krävs för de som ska arbeta på en arbetsplats där kvartsdamm förekommer exempelvis

 • Hantverkare: Betongarbetare, betonghåltagare, byggnadsträarbetare, murare, målare, VVS-montör, Elinstallatör osv
 • Byggstädning
 • Anläggningsarbetare
 • Krossning och hantering av berg- och stenprodukter

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper för att genomgå den här utbildningen.

Omfattning

Cirka 4 timmar (e-learning i din egen takt)

Distanskurs Kvartsdamm arbetsledare (e-learning)

Kursen består av en modern ebook med enkelt språk och många bilder, som Kursen består av en modern ebook med enkelt språk och många bilder som du genomför via dator, mobil, hemma eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör kursen både lättläst och intressant. Genom hela kursen får du vägledning och återkoppling om dina framsteg. Kursen avslutas med ett online-prov. 

Innehåll

 • Regler för kvartsdamm i arbetsmiljön
 • Hälsorisker
 • Förekomst av kvartsdamm
 • Handhavande av personlig skyddsutrustning
 • Dammbegränsning och andra skyddsåtgärder
 • Exponeringsmätningar och referensvärden
 • Dokumentation och tillstånd

Utbildningsbevis och ID06

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett personligt utbildningsbevis via e-post. Din kompetens registreras också utan kostnad i ID06 kompetensdatabas.

Giltighetstid

Behörigheten är livslång med dagens regelverk.

Vad säger våra deltagare?

Enkelt att förstå och läsa texterna. Väldigt bra faktarutor. Jag ger Kvartsdammutbildningen betyget 10 av 10

Så här bokar du kursen

Köp kursen som en distansutbildning (e-learning) genom att klicka på knappen "Boka" här ovan. Fyll i fakturerings- och deltagaruppgifter och skicka in bokningen. När vi mottagit bokningen skickas en bokningsbekräftelse via den mailadress du angivit vid bokningen. Därefter följer deltagaren de instruktioner som skickas till deltagarens mailadress.

Snabba fakta

Certifieringskurser i jobbet genom företagsutbildning

Studieform E-learning

Omfattning ca 4 timmar

Förkunskaper Inga

Giltighetstid Livslång

Offertförfrågan

Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod går det bra att skriva skicka in det med formuläret.

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.