×
 

Arbete på väg

Arbete på väg steg 1 (1.1,1.2,1.3) Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Registrering i ID06 kompetensdatabas Målgrupp Den här kursen vänder sig till dig som ska arbeta på eller intill vägar. Förkunskaper Du behöver inte ha några förkunskaper för att genomgå den här utbildningen. Kursen består av tre delar APV 1.1 Allmän grundkompetens för…

Kvartsdamm arbetstagare

Kvartsdamm – distanskurs för arbetstagare Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Registrering i ID06 kompetensdatabas Målgrupp För dig som arbetar på en arbetsplats där man har sågat, slipat eller borrat i betong och natursten exempelvis Betongarbetare, betonghåltagare, byggnadsträarbetare, murare, målare, VVS-montör, Elinstallatör osv Byggstädning Anläggningsarbetare Krossning och hantering av berg- och stenprodukter Förkunskaper Du…

Härdplast och allergiframkallande produkter

Härdplast och allergiframkallande produkter – distanskurs för dig inom byggbranschen Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Registrering i ID06 kompetensdatabas Reglerna för kemiska arbetsmiljörisker skärptes 1 juni 2015. För att arbeta med allergiframkallande produkter såsom epoxi och PUR krävs både regelbundna utbildningar och speciella läkarundersökningar för arbetstagaren. Den här utbildningen fokuserar på de produkter…

Kvartsdamm arbetsledare

Kvartsdamm – distanskurs för arbetsledare Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Registrering i ID06 kompetensdatabas För dig som är arbetsledare på arbetsplatser där man bearbetar betong och natursten, eller har gjort tidigare. I den här utbildningen får du veta var riskerna finns och hur du kan skydda dig, dina medarbetare och din omgivning mot ohälsa…

Ställningsbyggnad 9 meter

Ställningsbyggnad 2-9 meter Distanskurs (e-learning) samt praktisk träning med instruktör Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Praktisk träning + certifieringsprov med instruktör Registrering i ID06 kompetensdatabas Målgrupp Den här utbildningen (teori+praktik) vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt arbete använder ställningar, även rullställningar. Förkunskaper Du behöver inga förkunskaper för att genomföra den här…

Asbest

Asbest Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Registrering i ID06 kompetensdatabas För att få bearbeta eller riva asbesthaltigt material krävs ytterligare utbildning. Information om riskerna med Asbest är den första nivån av utbildning som definieras av Arbetsmiljöverket. Ur allmänna råd till  Föreskriften Asbest (AFS 2006:1 §19):Bestämmelserna i arbetsmiljölagen innebär bland annat att arbetsgivaren är…

Säkra lyft

Säkra lyft – distanskurs (e-learning) samt praktisk träning med instruktör Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Praktisk träning + certifieringsprov med instruktör Registrering i ID06 kompetensdatabas Målgrupp Alla som använder lyftredskap och lyftkranar i sitt arbete. Den som ska agera lastkopplare eller signalman för byggkranar. Förkunskaper Du behöver inga förkunskaper för att genomföra den…

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar – distanskurs (e-learning) samt praktisk träning med instruktör Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Praktisk träning + certifieringsprov med instruktör Registrering i ID06 kompetensdatabas Målgrupp Den här utbildningen (teori+praktik) vänder sig till dig som ska använda mobila arbetsplattformar, exempelvis bomlift och saxlift.  Förkunskaper Du behöver inga förkunskaper för att genomföra den här…

Personligt fallskydd

Personligt fallskydd – distanskurs (e-learning) samt praktisk träning med instruktör Teori via distanskurs (e-learning) Online-prov och utbildningsbevis Praktisk träning + certifieringsprov med instruktör Registrering i ID06 kompetensdatabas Fallolyckor till en lägre nivå leder ofta till svåra skador och ibland dödsfall. Därför finns många regler för hur medarbetarna ska skyddas mot fall. När allmänna fallskydd som…