×

Fordonstekniker EL-IT

I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning av tekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete. Som fordonstekniker mot el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad teknik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker ska kunna, är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år sedan.

Yrkesrollen fordonstekniker får beskrivas som rätt ny och kompetensen är högre än för den mer traditionellt beskrivna fordonsmekanikern. Medellönen för fordonsmekaniker ligger på 29 500 kr i månaden (2020) och det är troligt att en högre utbildad tekniker kommer att ha en något bättre löneutveckling. Med bakgrund i den stora teknikomvandling som fordonsbranschen just nu genomgår är efterfrågan på den kompetens yrkeshögskoleutbildningen ger mycket stor och kommer att öka rejält.

Till Movant YH Ansök här!

Mål
Efter avslutad utbildning ska den studerande bl. a ha kunskaper om/i…

 • Fordonsbranschens teknikskifte mot el- och hybridfordon, hur dessa är uppbyggda och fungerar samt hur infrastruktur påverkas och utvecklas
 • Elektronik i fordon, inbyggda och uppkopplade IT-system; dess funktionalitet, uppbyggnad och hur de kommunicerar
 • Matematiska beräkningar inom ellära och datakommunikation
 • Säkert arbete inom el/hybridfordon enligt lagstiftning och riktlinjer
 • Kvalitetssäkring och dokumentation av arbetsprocesser från diagnosticering till reparation
 • Kundrelationer och intern kommunikation
 • Planera och utföra reparation, service och uppgradering av delsystem samt underhåll av el-/hybridfordon
 • Utföra specialiserade mätningar och analysera resultat av fordons delsystem
 • Självständigt utföra diagnosticering, mätning och analys av fordons delsystem och dess funktionalitet

Längd
Utbildningen till Fordonstekniker EL-IT är på 400 YH-poäng och tar ca 2 år. All Yrkeshögskoleutbildning är CSN-berättigad

Utbildningen
Utbildningens innehåll och omfattning är framtagen utifrån branschens krav på kompetens. Sveriges Fordonsverkstäders förening skriver på sin hemsida angående gymnasieskolan och kraven på framtidens fordonstekniker: ”Nya alternativa drivmedel och olika kombinationer kommer att kräva nya kunskaper inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. En viktig fråga är om den nu tillgängliga poängen 2500 under tre år kommer att räcka för att bli anställningsbar inom alla yrken? Vi är övertygade om att en kompetens motsvarande ingenjör eller tekniker kommer att krävas för att kunna serva och underhålla våra mest avancerade fordon.”

Behörighet
Utöver grundläggande behörighet har utbildningen särskilda förkunskapskrav: betyg i gymnasiekurserna Ma2 och Ellära 1 eller högre. Om man saknar detta kan man få behörighet genom att läsa en så kallad ”preparandkurs” (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via komvux). Preparandkursen läser du på distans, helt när det passar dig. Preparandkursen är inte CSN-berättigad.

När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp.

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! Det finns såklart behörighetskrav men kan man visa att man kan klara utbildningen finns möjlighet till en utbildningsplats.

Ansökan görs via yh-antagning.se.

Behörighet delas upp i två delar; grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Behörigheter

Grundläggande behörighet är något av följande:

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du anser du att har förutsättningar enligt punkt 4 ovan så kontakta oss. Beroende på vilken bakgrund du har (t.ex. arbetslivserfarenhet) kan vi behöva pröva dina förutsättningar genom validering.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning:

Matematik 2a (minst betyg E/3/G i gymnasieskolans kurs) eller motsvarande
Ellära 1 (minst betyg E/3/G i gymnasieskolans kurs) eller motsvarande

Saknar du bägge eller något av dessa betyg? Då kan vi erbjuda preparandkurs på distans under våren. När du ansöker anger du att du vill gå preparandkurs och i vilket ämne (Ma2 eller Praktisk ellära) och efter genomförd kurs är du behörig till Movants utbildningar som har dessa förkunskapskrav. Du erhåller dock inget formellt gymnasiebetyg i ämnet. Önskar du det kan du istället gå via Komvux – ange då i ansökan att du kompletterar med betyg senare.

Kursorter

Göteborg

Startdatum

31 augusti

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Utbildningar YH

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Poängplan Fordonstekniker El-IT

Utbildningsinnehåll

 
400
5 poäng är en utbildningsvecka
Kurs
Poäng
Introduktion - el-/hybridfordon
20
Tillämpad matematik
15
Ellära och elektronik i fordon
45
Säkerhet och elsäkerhet
20
System och integration - el/hybrid
40
LIA 1, lärande i arbete
40
IT och inbyggda system
60
Diagnosticering och reperation
70
LIA 2, lärande i arbete
60
Kommunikation och bemötande
10
Examensarbete
20
Summa 400