Valideringen är indelad i tre steg:

  • Steg 1. Kompetenskartläggning.
  • Steg 2. Kompetensbedömning för intyg. Sker både praktiskt och teoretiskt.
  • Steg 3. Kompetensbedömning för kompetensbevis

Hur lång tid tar valideringen?

Ca 15 dagar

Efter utbildningen

Efter genomförd validering får du ett kompetensintyg inom den valda inriktningen, som specificerar dina nuvarande kunskaper.

Pris: 39 000kr

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.