Kursens syfte
Chefer och arbetsledare i företaget måste enligt föreskriften ha kunskaper att hantera de här frågorna på rätt sätt. Det handlar i korthet om att hitta arbetssätt där medarbetarna inte blir utbrända eller utsatta. Syftet med utbildningen är att ge medarbetarna rätt förutsättningar och en hållbar kultur på arbetsplatserna och företaget. I utbildningen, som också rekommenderas till skyddsombud, får du exempel på varningssignaler och andra faktorer att vara uppmärksam på. Du får också tips på arbetssätt som leder framåt och minskar risken för upplevd stress och kränkningar.

Kursens upplägg
Detta är en helt online-baserad kurs som körs helt utan instruktör. Du gör den helt i din egen takt och när du har tid. Vi har däremot instruktörer som finns via vår supporttelefon om du behöver hjälp. Utbildningen tar ca 3 timmar och består av en modern onlinebok med enkelt språk och många bilder, som kan genomföras självständigt eller i grupp, hemma eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör utbildningen både lättläst och intressant. Efter utbildningen får deltagarna ett utbildningsintyg.

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.