×

 

Mjukvaruutvecklare - Inbyggda system

Den här yrkeshögskoleutbildningen ger dig kompetensen att utveckla intelligenta och uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system. En mycket eftertraktad kompetens inom många branscher från fordonsindustri, telekom och tillverkning av massor av produkter från fastighetstekniska och medicintekniska produkter till hushållsmaskiner och säkerhetssystem.

Många mjukvaruutvecklare arbetar hos IT-konsultbolagen med uppdrag åt industrin. Efterhand som inbyggda system blir en allt viktigare del i de allra flesta tekniska produkter ökar antalet tjänster även hos industriföretagen direkt då utvecklingsavdelningar byggs upp.

Medellönen för mjukvaruutvecklare ligger på 44 200 kr (2020). Utvecklingsmöjligheterna är många; du kan arbeta som programmerare, testare, projektledare m.m. som anställd eller konsult.

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och konstruera innovativt moderna och intelligenta tekniska lösningar.

Till Movant YH Ansök här!

Mål

 • Arbeta som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system med programmering i C/C++ och Python.
 • Tillämpa analys och design i hårdvarunära systemlösningar.
 • Självständigt behandla det aktuella problemområdet samt välja lämpliga verktyg och metoder i relation till uppdragets mål och kravspecifikation.
 • Arbeta med utveckling av realtidssystem och parallellprogrammering.
 • Utveckling av uppkopplade och intelligenta produkter/enheter (IoT).
 • Arbeta med testning, kvalitetssäkring och säkerhet inom mjukvaruutveckling av inbyggda system.
 • Arbeta i agila projekt och medverka vid utveckling, planering och genomförande av projektets alla delar.

Längd
Utbildningen till Mjukvaruutvecklare – Inbyggda system är på 400 YH-poäng och tar ca 2 år. All Yrkeshögskoleutbildning är CSN-berättigad.

Behörighet
Utöver grundläggande behörighet har utbildningen särskilda förkunskapskrav: betyg i gymnasiekurserna Ma2 och Programmering 1 (A) eller högre. Om man saknar detta kan man få behörighet genom att läsa en så kallad ”preparandkurs” (eller prepp/preppkurs). Kursen ger behörighet till våra utbildningar, ej formellt betyg (önskar du betyg i gymnasiekursen kan du läsa in den via komvux).. Preparandkursen läser du på distans, helt när det passar dig. Preparandkursen är inte CSN-berättigad.

När du skickar in din ansökan markerar du din status med ”kompletterar senare” och skriver ett meddelande om vilken preparandkurs du planerar att gå. Sedan anmäler du dig till preparandkursen via anmalan.preparand@academedia.se

Kursen måste vara avslutad före sista ansökningsdagen (alt. sista dag för komplettering om du begär det) för att du ska hamna i första antagningsomgången. Missar du sista dagen är det ändå viktigt att avsluta kursen, det som händer är att du hamnar i en annan antagningsgrupp.

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! Det finns såklart behörighetskrav men kan man visa att man kan klara utbildningen finns möjlighet till en utbildningsplats.

Ansökan görs via yh-antagning.se.

Behörighet delas upp i två delar; grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Behörigheter

Grundläggande behörighet är något av följande:

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du anser du att har förutsättningar enligt punkt 4 ovan så kontakta oss. Beroende på vilken bakgrund du har (t.ex. arbetslivserfarenhet) kan vi behöva pröva dina förutsättningar genom validering.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning:
Matematik 2a (minst betyg E/3/G i gymnasieskolans kurs) eller motsvarande
Programmering 1 (minst betyg E/3/G i gymnasieskolans kurs) eller motsvarande
Saknar du bägge eller något av dessa betyg? Då kan vi erbjuda preparandkurs på distans under våren. När du ansöker anger du att du vill gå preparandkurs och i vilket ämne (Ma2 eller Programmering) och efter genomförd kurs är du behörig till Movants utbildningar som har dessa förkunskapskrav. Du erhåller dock inget formellt gymnasiebetyg i ämnet. Önskar du det kan du istället gå via Komvux – ange då i ansökan att du kompletterar med betyg senare.

Kursorter

Malmö

Startdatum

31 augusti

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Utbildningar YH

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Poängplan Mjukvaruutvecklare - Inbyggda system

Utbildningsinnehåll:

 
400
5 poäng är en utbildningsvecka
Kurs
Poäng
Inbyggda system, introduktion
10
Tillämpad matematik för programmering
25
Datastrukturer och algoritmer
25
Strukturerad programmering C/C++
60
Datakommunikation
25
Elektronik och programmering
20
Lärande i arbete, LIA 1
30
Programmering, inbyggda system
60
Realtidssystem
25
Projektmetodik
10
Test och säkerhet
20
Lärande i arbete, LIA 2
70
Examensarbete
20
Summa 400