Längd 

Utbildningslängd är ca 44 veckor med en studietakt på 38 poäng/vecka.

Efter utbildningen kan du söka anställning som lärling på ett företag.  Efter att ha jobbat som larm- och säkerhetstekniker minst ett år kan du även söka olika auktorisationer inom el enligt de olika krav som finns från elsäkerhetsverket.

Utbildningen 

Exempel på ämnen som du läser är inbrottslarmsystem, brandlarmsystem samt lagar och föreskrifter inom branschen. Vid anställning ska man kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret som är rent.

Utbildningen är särskilt framtagen för att passa omställningsstödet och längden är inom ramen för omställningsstudiestödet.

Vem kan söka?  

Om du kvalificerar för omställningsstödet (läs mer på CSN:s hemsida) så kan du läsa utbildningen med omställningsstudiestöd. Kontakta oss för mer information.

För att få certifikat efter din tid som lärling på ett företag kräver branschen även att du ska ha godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5 – eller motsvarande. Detta har du även möjlighet att läsa in efter dina studier hos oss. Det krävs även ett godkänt Gymnasiearbete.

Ansökan omställningsstöd

Vart vänder man sig för att ansöka om omställningsstödet? Här finns en steg-för-steg guide för att hitta rätt. Ansökan sker via din hemkommun och vid godkänt omställningsstöd är det omställningsorganisationen eller hemkommunen som betalar eventuella kostnader för utbildningen.

Steg 1

Planera dina studier – Kontakta din vuxenutbildningen i din hemkommun eller närmaste Movant-skola för vägledning. När du hittat den utbildning du vill läsa är du redo för nästa steg. För mer tips på förberedelser se CSN:s checklista här.

Steg 2

Sök studier via vuxenutbildningen på din hemkommun.

Steg 3

Sök omställningsstudiestöd via CSN, klicka här för direktlänk.

Larm- och säkerhetstekniker omställningsstödet

1700
Kurs
Kurskod
Poäng
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Fastighetsautomation 1
AUTFAS01
100
Elinstallationer
INSELI0
200
Kommunikationsnät 1
INSKOM01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Elmotorstyrning
INSELS0
100
Datorteknik 1A
DAODAT01A
100
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0
100
CCTV-system
LARCCT0
100
Passersystem
LARPAS0
100
Brandlarmsystem
LARBRN0
100
Inbrottslarmssystem
LARINB0
100
Komvuxarbete
KVAREE
100
Summa 1700

Frågor? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.