×

Yrkesutbildning till kylmontör

Vad gör en kylmontör? I en kylmontörs arbetsuppgifter ingår att i olika anläggningar bygga upp och installera rörsystem för kyla, luftkonditionering och frys. Du arbetar med svetsning och hårdlödning när du fogar samman rören. Moderna kylanläggningar kan förutom kylutrustningen även bestå av datoriserade styr- och övervakningssystem. Installation av olika sorters kylsystem/ kylanläggningar kan även ingå i kylmontörens arbetsuppgifter.

Kylmontörer bör även veta hur man använder mätutrustning. Denna kunskap är viktig eftersom kylanläggningar vid installation fylls med köldmedium och kräver kontroll av tryck och temperatur. Serviceinriktad och händig är två egenskaper kylmontören behöver ha för att trivas i sin roll. Inom yrket ingår det också teoretiska element.Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli kylmontör inom branschen.

Längd 
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år. Utbildningen till kylmontör är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.

Utbildningen 
Inom utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom kyl- och värmepumpsteknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Vem kan söka? 
Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till Komvux på kommunens hemsida och följ sedan instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

  

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Stad
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Den här utbildningen finns även i

Kylmontör poängplan

Kylmontör poängplan

 
1800
Kurs
Poäng
Praktisk ellära
100
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs – materialhantering
100
Elkraftteknik
100
Mät – och reglerteknik
100
Kyl – och värmepumpsteknik – energieffektivisering
100
Kyl – och värmepumpsteknik – grund
100
Kyl – och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet
100
Kyl – och värmepumpsteknik – installation
200
Kyl – och värmepumpsteknik – service
200
VVS svets och lödning rör
100
Värmeteknik 1
100
Värmeteknik 2
100
Företagsekonomi
100
Gymnasiearbete
100
Summa 1800