Välj din hemkommun för detaljerad information

Utbildning till Isoleringsmontör

Arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen

Inom teknisk isolering finns två inriktningar, VVS-isolering och Isoleringsplåtslageri. En VVS-isolerare arbetar med att isolera kalla och varma rör och ventilationskanaler i bostäder, kontorsbyggnader och på sjukhus. En isoleringsplåtslagare jobbar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare.

Isoleringsmontör är ett yrke som passar dig som är händig, kreativ och tycker om att hitta lösningar? Ofta behöver man hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad. Ibland arbetar man i trånga utrymmen i exempelvis kontorsbyggnader, industrier, sjukhus och bostäder och i arbetsställningar som kräver rörlighet i axlar. Som isoleringsmontör är det viktigt att du har ett gott hantverk och yrket varvar praktiska och teoretiska kunskaper vilket du kommer få lära dig under utbildningen.

Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att värme, kyla och ljud inte försvinner eller tränger in i olika utrymmen. Isolering sker av säkerhetsskäl vid transport av brand-och explosionsfarligt innehåll då ledningar och rör isoleras för att minska olycksrisken men även av miljö- och hygienskäl. Som isoleringsmontör hjälper du till att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor genom att isolera rör, cisterner och pannor.

Det finns goda jobbmöjligheter för Isoleringsmontörer.

Förkunskaper

Så goda kunskaper i svenska språket att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket. Yrket isoleringsmontör kan innebära resor och därför rekommenderar branschen att du har körkort B.

Mål med utbildningen till Isoleringsmontör

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli isoleringsmontör inom branschen.

Utbildningens längd

Utbildningens längd är individuell beroende på förkunskaper men tar generellt ca 24 veckor. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15% av tiden men kan även vara mer.  

Om Isoleringsmontörsutbildningen 

Inom utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-, brand- och ljudisolering. Nödvändiga certifieringar och intyg för yrket ingår i utbildningen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

I utbildningen ingår även certifieringsutbildningarna

  1. Brandfarliga arbeten
  2. Mobila arbetsplatsformar
  3. Fallskydd
  4. SSG Entré
  5. Safe Constuction Training

Test och Kartläggning Isoleringsmontör

Innan du blir antagen till utbildningen genomför du Test och kartläggning under 3 veckor för att få möjlighet att prova på och stämma av dina förutsättningar inför yrket till Isoleringsmontör. Målet är att få ett bra underlag för beslut om yrkesutbildning.

Vem kan söka denna arbetsmarknadsutbildning till Isoleringsmontör?

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan ansöka om att få delta på denna utbildning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska få ta del av utbildningen. Arbetsförmedlingen är uppdragsgivare för utbildningen som Movant utför som leverantör.

Kvalitetskrav

Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) för att kunna bli VVS College det som tidigare kallades Förstklassig skola. 

Snabba fakta

Utbildningstyp Arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen (AUB)

Studieort Växjö

Omfattning ca 24 veckor

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiebesök: Isoleringsmontör

Om du är intresserad av denna utbildning så kan du börja med att gå på ett studiebesök där du får veta mer om utbildningen och hur du kan gå tillväga för att anmäla dig. Här kan du se samtliga studiebesök hos Movant

Vad gör en Isoleringsmontör?

En isoleringsmontör använder olika material, såsom skum, plåt, mineralull eller glasfiber, för att skapa ett skyddande lager runt rör, rörledningar, ventilationskanaler, väggar eller tak.

Isoleringsmontörer kan arbeta på olika arbetsplatser, till exempel i bostäder, kommersiella byggnader, sjukhus, industrianläggningar eller inom olje- och gasindustrin. Arbetet är viktigt för att upprätthålla en effektiv energianvändning och för att skapa en bekväm och säker miljö.

Inom teknisk isolering finns två inriktningar, VVS-isolering och Isoleringsplåtslageri.

En VVS-isolerare arbetar med att isolera kalla och varma rör och ventilationskanaler i bostäder, kontorsbyggnader och på sjukhus. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgrupper, som t.ex. VVS-montörer.

En isoleringsplåtslagare jobbar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Förutom att minimera energiförlusterna används isolering även för att minska bullernivån och/eller brandrisken. Isoleringen kläs oftast med plåt som skydd.

Arbetsmarknadsutbildning

Vad är en arbetsmarknads­utbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Samtliga arbetsmarknadsutbildningar och de yrken de leder till vänder sig till alla, oavsett kön.

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

Du kan delta om du är minst 25 år och är eller riskerar att bli arbetslös samt söker arbete genom Arbetsförmedlingen. Du bör ha så pass goda kunskaper i svenska så att du kan tillgodogöra dig utbildningen så att du kan få en anställning.

Hur ansöker jag till en arbetsmarknads­utbildning?

Vi rekommenderar att du besöker oss på ett studiebesök för att se få veta mer om utbildningen och om yrket. Kontakta därefter din handläggare på Arbetsförmedlingen som beslutar om du får delta på utbildningen.

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.