Kursinnehåll
• Inledning hjärt- och lungräddning
• De första kritiska minuterna
• Kedjan som räddar liv
• Kontrollera livstecken
• Skapa öppen luftväg
• Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
• Larma på rätt sätt
• Hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp
• Information om hjärtstartare

Omfattning
Tid: 4 timmar
Pris: 2500kr exkl.moms
Giltighetstid: Bör uppdateras efter 2 år Utbildningsintyg

Vill du veta mer eller boka in ditt tillfälle? Kontakta oss!

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.