Välj studieort

Industritekniker

Inom tillverkningsindustrin finns en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter som till exempel montering, underhåll och service. Som industritekniker arbetar du med att ta fram produkter inom industrin. Du arbetar med olika verktyg och maskiner. Du är också med och tillverkar delar till maskiner och olika komponenter. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av teknik, mekanik och industri.

En industritekniker arbetar med en mängd olika arbetsuppgifter och är kreativ och tekniskt intresserad. Du arbetar med både hantverk och att använda industriell teknik och avancerade tekniska system. Detta är ett yrke som passar dig som är kreativ, gillar tekniska utmaningar och att arbeta i team. Arbetet är omväxlande och oftast förlagt till skift vilket innebär oregelbundna arbetstider.

Det finns ett stort behov av kunnig och motiverad personal. De företag som har lärlingsplatser ligger ofta i framkant när det gäller teknikutveckling och erbjuder spännande och intressanta arbetsuppgifter för den som är kreativ och motiverad. Den senare delen av utbildningen är på en arbetsplats och chanserna är goda att du får ett arbete som är skräddarsytt för dig och företaget, direkt efter utbildningen.

Mål 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som industritekniker lärling.

Utbildningen 

Utbildningen genomförs i två steg. Den första delen omfattar 16 veckor och är gemensam för alla studerande. Den sker till största del på skolan och avser att ge dig grunderna för din vidareutbildning. Den andra delen av utbildningen genomförs till största delen på något av våra samverkande industriföretag som har sin verksamhet förlagd till nordvästra Skåne.

Den arbetsförlagda delen av utbildningen är individuellt upplagd utifrån företagets och dina behov. Tiden för denna del är också individuell och omfattar ca: 30 veckor. Under den arbetsförlagda delen av utbildningen följer du en handledare på arbetsplatsen vilket kan innebära skiftgång. Du och handledaren har under hela utbildningstiden en nära kontakt med dina lärare på skolan. Lärarna ser till att kursmålen uppnås och utfärdar, tillsammans med handledaren, betyg när kursen är avklarad.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Längd  

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, cirka ett år, utbildningen till industritekniker lärling är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du få anställning som lärling på ett företag.

Vem kan söka?  

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Ansök till utbildningen via Komvux Helsingborgs ansökningsportal. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Fyll gärna i en intresseanmälan med dina frågor.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux - gymnasial yrkesutbildning

Studieort(er) Lund

Studieform Lärling

Studietakt Heltid

Studietid Dagtid

Håll mig uppdaterad!

Fyll i dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, studiestarter och ansökningstillfällen. OBS! Detta är inte en ansökan till utbildningen.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Var vill du studera?
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.