Om kylteknik och f-gas cert

För att ansöka om kylcertifikat hos Incert krävs att du avlägger godkänt teoretiskt och praktiskt prov på något av Incerts olika examinationscentra runt om i landet. Om du har certifikat i aktuell kategori sedan tidigare krävs endast ett nytt teoretiskt prov vart femte år; kallat omexaminering. Då efter godkänt teoretiskt prov ansöker du om personligt kylcertifikat hos Incert. 

Kylcertifikat krävs för arbete med alla köldmedier innehållande flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen i Europa. Certifikatet finns i 5 olika kategorier. Mer information om förordningar och andra lagtexter finns på Incerts hemsida.

Movant är ett av Incerts godkända examinationscentra inom kyla. Vi erbjuder ett utbud av olika förberedande kurser samt har prov tillhandahållna av Incert. Detta för kvalitetssäkring samt att stärka dig inför din examinering. Slutligen utförs proven på plats i våra lokaler. Vid godkänt resultat ansöker du sedan om certifikat hos Incert och blir certifierad enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. Vi hanterar kategori I – IV.

Förberedelser inför Incert-prov

Förberedelser är viktiga – vårt upplägg och utformning förutsätter att du har förberett dig innan du kommer till oss genom att du, utöver det material du fått hemskickat, har studerat dokumenten på nedanstående länkar:

Inför Incert-prov

Har du inte gått en förberedande kurs innan rekommenderar vi det. Omfattning max provtid för respektive kategori:
– Kat. I: 4 timmar
– Kat. II: 4 timmar
– Kat. III: 2 timmar
– Kat. IV: 2 timmar

Du skall infinna dig 30 minuter innan provtiden startar, för en ID-kontroll och en genomgång av provet.

Vid kurstillfällen över flera dagar ombesörjer deltagarna själva eventuellt boende i Växjö.

Specialupplägg för företag med hel grupp eller flera deltagare offereras gärna. Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

OBS! Vi vill göra dig uppmärksammad på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt examinationstillfälle!

Vi erbjuder

Pris: 2 400 ex moms.

Efter godkänd examinering tillkommer INCERTs kostnader för utfärdande av Certifieringsbevis. Teoretiskt prov tillhandahålls av INCERT. Detta är endast det teoretiska examineringsprovet vilket bedöms av Incert. För att få ditt certifikat behöver du också göra ett godkänt praktiskt prov för den kategori som du söker certifikat.

Kontakta oss för bokning och frågor:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Pris: 4 300 ex moms.

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov – dvs. godkänd examinering – tillkommer INCERTs kostnader för utfärdande av Certifieringsbevis. Detta är endast det praktiska examineringsprovet vilket bedöms av Incert. För att få ditt certifikat behöver du också göra ett godkänt teoretiskt prov för den kategori som du söker certifikat.

Kontakta oss för bokning och frågor:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Pris: 3 800kr ex. moms

För vem?
Provet vänder sig till dig som ska ta nytt certifikat eller förnya ett utgånget certifikat för kategori I och II. Det gäller inte dig som ska förnya ett giltigt certifikat.

Utöver godkänt teoretiskt och praktiskt prov inför kylcertifikat krävs från den 1 mars 2022 ett giltigt lödningscertifikat/intyg. Kravet gäller kategori I och II för dig som tar nytt personcertifikat eller vars certifikat är utgånget. Nu kan du boka både lödövning och lödprov hos oss på Movant.

Lödprovet gäller inte dig som ska bara ska förnya ett giltigt kylcertifikat enligt INCERT.

Innehåll
Teoretisk genomgång av:
–  Personligt skydd
–  Risker vid lödning
–  Utrustning
–  Rörkapning
–  Gradning av rör
–  Rengöring av lödytor
–  Injustering, tändning av låga

Praktisk övning:
–  Lödning med kapillärrördelar och skyddsgas
–  Lödning av provobjekt med skyddsgas
Medtag oömma kläder. Skyddsrockar och handskar finns att låna.

Kontakta oss för bokning och frågor och offerter:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Pris: 2 900 kr ex.moms

För vem?
Provet vänder sig till dig som ska ta nytt certifikat eller förnya ett utgånget certifikat för kategori I och II. Det gäller inte dig som ska förnya ett giltigt certifikat.

Utöver godkänt teoretiskt och praktiskt prov inför kylcertifikat krävs från den 1 mars 2022 ett giltigt lödningscertifikat/intyg. Kravet gäller kategori I och II för dig som tar nytt personcertifikat eller vars certifikat är utgånget. Nu kan du boka både lödövning och lödprov hos oss på Movant.

Lödprovet gäller inte dig som ska bara ska förnya ett giltigt kylcertifikat enligt INCERT.

Övrig information
Välj det alternativ eller de alternativ som passar dig bäst: Bokar du både Övning inför lödprov samt lödprovxet  – är priset 5.200kr exkl moms.

– Boka lödprovet via tony.avander@movant.se .
– Önskar du öva innan provet bokar du även Övning inför lödprov kyla där du får två timmars lärarledd träningstid plus en timmes teoretisk förläsning och genomgång.
– OBS! Har du redan ett giltigt certifikat för lödarprövning enligt SS-EN 13133 eller ISO 13585 behöver du inte göra provet igen. Istället skickar du in ditt lödcertifkat till INCERT när du ansöker om ditt kylcertifikat.

Tag med oömma kläder, skyddsrockar och handskar finns att låna. 

Kontakta oss för bokning och frågor:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Till dig som behöver eller vill ta certifikat även för kategori III och IV lämnar vi pris på detta vid förfrågan – kontakta oss vi skickar offert!

Kontakta oss för bokning, frågor och offerter:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Pris: 7 400 kr ex.moms (varav teoretiskt prov 2 400 kr)

För vem?
En kurs för dig med personligt kylcertifikat som behöver förnyas. Under de 5 år som gått sedan du tog ditt kylcertifikat har mycket hänt angående lagar och förordningar inom branschen. Dessa förändringar kommer att tas upp under kursen.

Kursinnehåll
Kursen består av genomgång av grundläggande termodynamik, kylprocessen, tabeller, diagram samt lagar och förordningar. Denna genomgång sker under 1,5 dag därefter sker examinationen på eftermiddagen dag 2.

Förberedelse
Utbildningens upplägg och utformning förutsätter att du har förberett dig innan du kommer hit genom att, utöver det hemskickade materialet bla handbok 28 samt ha studerat dokumenten på nedanstående länkar:

Vad ingår?
I priset ingår: All kurslitteratur. Du får materialet hemskickat i god tid före kursstart så att du kan bekanta dig med dess innehåll.

Föreläsning och genomgång sker under 1,5 dag därefter sker examinationen på eftermiddagen dag 2.

Teoretiskt prov tillhandahålls av INCERT

Vidare ingår Lunch, Kaffe, te och fika både på fm och em.

Efter godkänd examinering tillkommer INCERTs kostnader för utfärdandet av Certifieringsbevis.

Kontakta oss för bokning, frågor och offerter:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Pris: 21 400 kr (varav teoriprov 2 400 kr, praktiskt prov 4 300 kr)

För vem?
Det här är en förberedande kurs för dig som vill ta kylcertifikat. En intensivutbildning för dig som behöver mer kunskap och utbildning inom kylteknik. Vi rekommenderar kursen för dig vars yrkesutövande kräver certifierad behörighet inom kylteknik.

Kursinnehåll
Under fyra dagar får du en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i kyl- och värmepumpsprocesser. Kursen består av genomgång av grundläggande termodynamik, kylprocessen, tabeller, diagram samt lagar och förordningar.

Dag fem utför du ett teoretiskt och ett praktiskt prov som tillhandahålls av Incert och, vid godkänt resultat, ger dig möjlighet att kunna ansöka om personligt certifikat hos Incert.

Förberedelse
Utbildningens upplägg och utformning förutsätter att du har förberett dig innan du kommer hit genom att du, utöver det material du fått hemskickat bla handbok 28 samt har studerat dokumenten på nedanstående länkar:

Vad ingår?
I priset ingår: All kurslitteratur. Du får materialet hemskickat i god tid före kursstart så att du kan bekanta dig med dess innehåll.

Föreläsning och genomgång sker under 1,5 dag därefter sker examinationen på eftermiddagen dag 2.

Teoretiskt prov tillhandahålls av INCERT

Vidare ingår Lunch samt Kaffe, te och fika både på fm och em.

Efter godkänd examinering tillkommer INCERTs kostnader för utfärdandet av Certifierngsbevis.

 

Kontakta oss för bokning, frågor och offerter:
Tony Avander, Platschef
010–1421587
tony.avander@movant.se

Abbas Aiwaily, ansvarig för examineringen
076-5678445
abbas.hadiabdul-hassanaiwaily@movant.se

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Kontakta oss

Har du frågor, eftersöker offert eller vill boka utbildningstillfälle? Tveka inte att höra av dig till oss!

 • Anbud och avtal
 • Ansvarig Säkerhetsutbildningar
 • Borås
 • Borås Administratör
 • Borås Bygg och anläggning
 • Borås el och energi
 • Borås enhetschef
 • Borås fordon och transport
 • Borås verksamhetsstöd
 • Borås VVS och fastighet
 • Bromma Administratör
 • Bromma AUB Byggnadsplåtslagare
 • Bromma AUB Kyl-och värmeteknik
 • Bromma AUB Ventilationsmontör
 • Bromma Bygg och Anläggning
 • Bromma El och Energi
 • Bromma Enhetschef
 • Bromma Fordon och Transport
 • Bromma Hantverk
 • Bromma Verksamhetsstöd
 • Bromma VVS och Fastighet
 • Enhetschefer
 • Eskilstuna Administration
 • Eskilstuna Bygg och Anläggning
 • Eskilstuna El och energi
 • Eskilstuna enhetschefer
 • Eskilstuna VVS och Fastighet
 • Göteborg Administratör
 • Göteborg Bygg och Anläggning
 • Göteborg El och Energi
 • Göteborg enhetschef
 • Göteborg Fordon och Transport
 • Göteborg verksamhetsstöd
 • Göteborg VVS och Fastighet
 • Halmstad Administratör
 • Halmstad APL-samordnare
 • Halmstad Bygg och Anläggning
 • Halmstad El och Energi
 • Halmstad Enhetschef
 • Halmstad Fordon och Transport
 • Halmstad Industri
 • Halmstad Industriteknik
 • Halmstad Verksamhetsstöd
 • Halmstad VVS och Fastighet
 • Haninge Bygg och Anläggning
 • Haninge Enhetschef
 • Helsingborg Administration
 • Helsingborg Bygg och anläggning
 • Helsingborg El och Energi
 • Helsingborg Enhetschef
 • Helsingborg verksamhetsstöd
 • Helsingborg VVS och Fastighet
 • Järfälla Bygg och Anläggning
 • Järfälla Enhetschef
 • Jönköping Administratör
 • Jönköping Bygg och Anläggning
 • Jönköping El och Energi
 • Jönköping Enhetschef
 • Jönköping Verksamhetsstöd
 • Jönköping VVS och Fastighet
 • Kalmar
 • Kalmar APL-samordnare
 • Kalmar bygg och anläggning
 • Kalmar el och energi
 • Kalmar enhetschef
 • Karlstad Bygg och anläggning
 • Karlstad Enhetschef
 • Kontakt Växjö
 • Kvalitet och miljö
 • Lidköping Platschef
 • Lidköping utbildningsledare
 • Luleå Enhetschef
 • Luleå Fordon och Transport
 • Luleå VVS och Fastighet
 • Lund Administration
 • Lund Bygg och Anläggning
 • Lund El och Energi
 • Lund Enhetschef
 • Lund Fordonsmekaniker
 • Lund Hantverk
 • Lund Industriteknik
 • Lund Lager och Terminal
 • Lund Måleri
 • Lund Nätverkstekniker
 • Lund Svenskalärare
 • Lund Verksamhetsstöd
 • Lund VVS och Fastighet
 • Malmö AUB Byggnadsplåtslagare
 • Malmö AUB Elektronikmontör
 • Malmö AUB Ventilationsmontör
 • Malmö Enhetschef
 • Marknad och kommunikation
 • Movant enheter
 • Movant SÄK
 • Movant YH
 • Movants ledningsgrupp
 • Oskarshamn enhetschef
 • Oskarshamn VVS och Fastighet
 • Platsansvarig Deltavägen
 • Regionchef Syd
 • Regionchef Väst
 • Säkerhetsutbildningar instruktörer
 • Säkerhetsutbildningar kursutvecklare
 • Säkerhetsutbildningar projektledare
 • Skövde Administratör
 • Skövde APL-samordnare
 • Skövde Bygg och Anläggning
 • Skövde Enhetschef
 • Skövde Fordon och Transport
 • Skövde Verksamhetsstöd
 • Skövde VVS och Fastighet
 • Stab
 • Sundsvall Bygg och anläggning
 • Sundsvall Enhetschef
 • Umeå El och Energi
 • Umeå Enhetschef
 • Umeå Fordon och Transport
 • Umeå Hantverk
 • Umeå VVS och Fastighet
 • Uppsala Administratör
 • Uppsala AUB Byggnadsplåtslagare
 • Uppsala Bygg och Anläggning
 • Uppsala El och Energi
 • Uppsala Enhetschef
 • Uppsala Platschef AUB
 • Uppsala verksamhetsstöd
 • Uppsala VVS och Fastighet
 • Utbildningsledare
 • Varberg APL-samordnare
 • Varberg Bygg och Anläggning
 • Varberg El och Energi
 • Varberg Enhetschef
 • Varberg Fordon och Transport
 • Varberg Industriteknik
 • Varberg Verksamhetsstöd
 • Varberg VVS och Fastighet
 • Växjö AUB Isoleringsmontör med påbyggnad VVS-isolerare
 • Växjö AUB Kyl-och värmeteknik
 • Växjö enhetschef
 • YH Göteborg
 • YH Malmö
 • Yrkesplus